Fastighets AB Balder

Balder offentliggör erbjudandehandling

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 13:43 CEST

Fastighets AB Balder (publ) ("Balder") offentliggör erbjudandehandling avseende Balders offentliga erbjudande till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) ("Din Bostad") om att överlåta sina aktier i Din Bostad till Balder.

Erbjudandehandlingen skickas tillsammans med förtryckt anmälningssedel till samtliga direktregistrerade aktieägare i Din Bostad samt tillhandahålls tillsammans med blank anmälningssedel kostnadsfritt hos Balder (telefon 031-10 95 70, e-post: info@balderfast.se) och hos Swedbank (telefon: 08-585 918 00, e-post: emissioner.sthlm@swedbank.se). Erbjudandehandlingen finns även tillgänglig på www.fi.se, www.balderfast.se och www.swedbank.se/prospekt. Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare för information och instruktioner.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, 0735-58 29 29Informationen är sådan som Balder skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2009 kl 13.40