Fastighets AB Balder

Balder säljer fastigheter för 113 Mkr

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 13:12 CET

Fastighets AB Balder (publ) har i fyra olika transaktioner under fjärde kvartalet sålt tio bostadsfastigheter för ett försäljningsvärde om 113 Mkr, vilket överstiger redovisat värde med 11 Mkr. Frånträde av fastigheterna sker i kvartal fyra för nio av fastigheterna och frånträdet för den sista fastigheten beräknas ske under kvartal ett 2010. De sålda fastigheterna, Harnäs 11:325 i Älvkarleby, Ankan 14 i Tidaholm, Bönebäck 2 i Malmö och sju fastigheter i Söderhamn, har en total uthyrningsbar yta om ca 20 000 m². Söderhamn är den enskilt största försäljningen och omfattar samtliga fastigheter i Söderhamn, vilka har förvärvats av en framgångsrik lokal aktör.

”Balders försäljningar är ett bra tecken på att det går att hitta affärsmöjligheter tillsammans med lokalt starka aktörer och det känns glädjande att vi har lyckats avyttra fastigheter till ett värde som sammantaget överstiger redovisat värde med ca 11 %”, säger Balders VD Erik Selin i en kommentar.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 12.00 den 30 december 2009.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 september 2009 ett verkligt värde om 12,7 Mdkr (7,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se