Balfour Beatty Rail

Balfour Beatty Rail AB erhåller stororder till Malaysia

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 11:36 CEST

Balfour Beatty Rail AB, verksamt inom järnvägsinfrastrukturområdet meddelar idag den 2 juli att företaget fått en beställning av Balfour Beatty Ansaldo Systems JV Sdn. Bhd*) i Malaysia.

Den erhållna ordern omfattar en systemstudie som kommer att definiera kraftsystemet för driften av tågtrafiken på dubbelspåret mellan Ipoh och Padang Besar. Studien baseras på prognostiserad tågtrafik tom år 2037 (fjärrtåg, lokaltåg och pendeltåg) samt hur järnvägslasten kommer att påverka kraftbolagets 132kV nät. Kontraktet omfattar även dimensionering/projektering och leverans av åtta stycken transformatorstationer (132/25kV 2x20MVA) samt elva stycken kopplingscentraler innehållande 25kV ställverk, varpå merparten kommer att levereras under 2011.

Ordervärdet för det svenska bolaget uppgår till ca 310 miljoner kronor.

Balfour Beatty Rail ABs VD Magnus Jonasson kommenterar: "Orderingången hittills är ett tydligt betyg på att Balfour Beatty Rail är en ledande entreprenör för järnvägstekniska installationer både i Sverige såsom i andra delar av världen där vi är aktiva. Det är mycket spännande att få vara med att skapa och upprätthålla morgondagens järnväg både på vår hemmamarknad och utomlands såsom i Malaysia" avslutar Magnus Jonasson.

*) Balfour Beatty Ansaldo Systems JV Sdn. Bhd (som är ett samriskbolag) erhöll totalentreprenaden att utföra elektrifiering, signal och telearbeten för dubbelspårsutbyggnaden på den resterande delen av fjärrtrafiken Kuala Lumpur till Thailandgränsen som omfattar delsträckorna Ipoh till Butterworth (190 km) och Keda Line från Bukit Mertajam till Padang Besar (157 km) vid gränsen till Thailand.

Balfour Beatty Rail AB slutförde i december 2007 elektrifierings- och kraftförsörjningsarbeten för järnvägen mellan Rawang och Ipoh (totalt 181 km dubbelspår). Dessa arbeten omfattade systemstudie, dimensionering/projektering och leverans av kontaktledningsanläggning, matningsstationer kopplingscentraler och SCADA system.

Bygg- och anläggningskoncernen Balfour Beatty sysselsätter 40 000 medarbetare och omsatte år 2008 108 miljarder kronor. Den del av koncernen som är verksamt inom järnvägsinfrastrukturlösningar, Balfour Beatty Rail, har sitt huvudkontor i England och är en internationell järnvägskoncern med aktiviteter i framförallt Europa, USA och Asien. Det svenska bolaget, Balfour Beatty Rail AB, med ca 300 anställda omsatte ca 900 miljoner kronor under 2008.

Slut

---------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktinformation:

Balfour Beatty Rail AB
Besöksadress: Nätverksgatan 7
Box 413
SE-721 08 VÄSTERÅS, Sweden

Magnus Jonasson, Verkställande direktör
Tel: +46 21 154401
E-post: magnus.jonasson@bbrail.com

---------------------------------------------------------------------------------------

Pressinformation - Balfour Beatty

Den internationella bygg- och anläggningskoncernen Balfour Beatty grundades 1909 av George Balfour och Andrew Beatty. Koncernen har 40000 anställda och säte i London, England.

Företaget är uppdelat på 4 verksamhetsområden:

1) Byggnation
som omfattar projektering, byggnation och underhåll av stora byggnader och byggnadskomplex.

2) Anläggning
som omfattar projektering och byggnation och underhåll av komplexa anläggningar såsom broar, motorvägar, hamnar

3) Järnvägsinfrastruktur
som omfattar projektering, byggande och underhåll av järnvägsanläggningar

4) Investering
som omfattar finansiering av stora infrastrukturprojekt (PPP-projekt som i Sverige benämns OPS projekt)

Mer information om Balfour Beatty finns på;
www.balfourbeatty.com
www.bbrail.com

Balfour Beatty Rail AB

  • Balfour Beatty Rail AB är verksamt inom området infrastruktur för järnvägar avseende kraftförsörjning, kontaktledning, spårläggning, signal & tele samt järnvägsunderhåll och levererar allt från enskilda komponenter till kompletta anläggningar. Företaget sysselsätter drygt 300 anställda och omsätter cirka 900 miljoner kronor.
  • Balfour Beatty Rail AB med sitt huvudkontor i Västerås, har sin hemmamarknad inom Norden och Baltikum men är även verksamt i Korea, Malaysia och Turkiet.
  • 2007 (februari) förvärvade Balfour Beatty Rail AB signal- och telekommunikationsenheten Traffic Systems från Saab Communication (omfattar ca 30 anställda)
  • 2007 (Juli) förvärvade Balfour Beatty Rail AB järnvägsföretagen Carillion Rail Sverige AB och Carillion Rail Danmark A/S (omfattar ca 260 anställda)

Mer information om Balfour Beatty Rail finns på;
www.bbrail.se