Balfour Beatty Rail

Balfour Beatty Rail AB förvärvar järnvägsföretagen Carillion Rail Sverige AB och Carillion Rail Danmark AS

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 11:22 CEST

Carillion Rail levererar total- och utförandeentreprenader inom BEST-området dvs inom teknikgrenarna; spår, kontaktledning, elkraft, signal och tele. Företaget bildades i Sverige 1960 under namnet Swedish Rail Systems AB (SRS) och förvärvades 2003 av den brittiska koncernen Carillion plc.

Genom förvärvet stärker Balfour Beatty Rail sin ställning på den svenska marknaden och blir en av de ledande entreprenörerna inom järnvägsinfrastrukturområdet i Norden. De två företagen kompletterar varandras styrkor, Carillion Rail med sin kompetens från underhållskontrakt och långa erfarenhet inom spårbyggnation och Balfour Beatty Rail med sin bakgrund inom kraftförsörjning för järnväg och som, inom senare år, också etablerat verksamhet inom spår, kontaktledning och signalteknik.

Balfour Beatty Rails verkställande direktör Magnus Jonasson kommenterar förvärvet: ”Nu etablerar Balfour Beatty Rail en starkare plattform i Norden och vi kan leverera allt från enskilda komponenter till helhetslösningar sk. BEST-projekt till nordiska järnvägsägare. Det investeras just nu mycket i järnvägsinfrastruktur och tågresandet förväntas öka kraftigt samt en tillväxt på godstransporter med det miljövänliga alternativet tåget. Vi ser förvärvet som en styrka att kunna vara en stabil aktör på järnvägsmarknaden, med de bästa resurser när det gäller personal och maskiner för järnvägsarbeten. Vår intention är sund tillväxt och lönsamhet på den nordiska marknaden”, avslutar Magnus Jonasson.

Genom förvärvet växer Balfour Beatty Rail till ca 370 anställda och kommer att bli en av de ledande privatägda järnvägsentreprenörerna i Norden.

Konkurrensverket har godkänt affären och nu har arbetet med att integrera Carillion Rail Sverige AB och Carillion Rail Danmark AS till Balfour Beatty Rail AB påbörjats.

De förvärvade Carillion Rail företagen har genomgått ett namnbyte till Balfour Beatty Rail Sverige AB respektive Balfour Beatty Rail Danmark AS.

SlutFör ytterligare information kontakta:

Magnus Jonasson, Verkställande Direktör, Balfour Beatty Rail AB
Tel: 021-15 44 01 direkt, 021-15 44 00 växeln
E-post: magnus.jonasson@bbrail.com


Pressinformation – Balfour Beatty Rail AB

1) Balfour Beatty är i världs-klass när det gäller, konstruktions-, byggnations-, tjänste- och investerings verksamhet och är väl etablerad på infrastrukturmarknaden som erbjuder en betydande långsiktig tillväxt. Vi arbetar i medverkan med våra kunniga kunder som värderar högsta kvalitet, säkerhet och tekniskt kunnande. Vår kompetens tillämpas för att möta varje enskild kunds behov. Vår finansiella position med betydande kassabehållning och starka kassaflöde, erbjuder en flexibilitet att förvärva ytterligare kompetens och kapacitet till vår verksamhets mix och för att göra nödvändiga investeringar i ”PPP” och andra långsiktiga tillväxt möjligheter. Under 2006 hade Balfour Beatty ca 30 000 anställda världen över och en omsättning på ca 80 miljarder kronor (8,7 miljarder EUR/ 5,9 miljarder GBP).
2) Balfour Beatty Rail med huvudsäte i England är en järnvägskoncern som har aktiviteter i framförallt Europa, USA och Asien. År 2006 omsatte Balfour Beatty Rail ca 10,5 miljarder kronor och hade 5 500 anställda och det svenska bolaget med 110-tal anställda omsatte cirka 400 miljoner kronor.
3) Balfour Beatty Rail AB är verksamt inom området infrastruktur för järnvägar avseende kraftförsörjning, kontaktledning, spårläggning samt signal och kan leverera allt från enskilda komponenter till kompletta anläggningar. Företaget har ca 110 anställda och en årlig omsättning på ca 400 miljoner kronor.
4) Balfour Beatty Rail AB med sitt huvudkontor i Västerås, har sin hemmamarknad inom Norden och Baltikum men är även verksamt i Korea, Malaysia och Turkiet.
5) 2004 etablerades det norska Balfour Beatty kontoret i Sandvika strax utanför Oslo.
6) 2007 förvärvade Balfour Beatty Rail AB signal- och telekommunikationsenheten Traffic Systems från Saab Communication.

Projekt som just nu genomförs av Balfour Beatty Rail AB är:

 Balfour Beatty Rail AB har vunnit 4 större kontrakt på den nya Botniabanan. Kontrakten omfattar spår-läggning mellan Nyland-Husum (110 km), installation av 22 st AT-stationer, kraftförsörjningsanläggning 130/16 kV*) och nybyggnation av kontaktledning (100 km) på etapp 2 mellan
Husum-Umeå, det totala kontraktsvärdet är ca 500 miljoner kronor.
(* kraftförsörjningsanläggningen levereras till Banverket övriga kontrakt levereras till Botniabanan AB)
 BEST-projekt på Blekinge kustbana (125 km) kontraktet omfattar kontaktledningsinstallationer, AT-konvertering, spårläggning och signalarbeten.
 Kiruna omformarstation omformarstation för roterande omformare dvs en kraftförsörjningsanläggning .
 Trollhättan-Velanda som är en del av dubbelspårsutbyggnaden Göteborg-Trollhättan, kontraktet är en BEST-entreprenad och omfattar, spårläggning, kontaktledning, signal och tele
 Uppgradering av signalanläggningar på sträckan Sundbyberg-Kallhäll som kommer att levereras år 2008, ordern omfattar införande av ATC2 funktioner, nytt signalställverk i nytt teknikhus och upprustning av signalställverk på sträckan. Detta görs för att förbättra tågförbindelsen mellan Sundbyberg-Kallhäll.

 Leverans av fjärrblockering på sträckan Kville-Uddevalla (Bohusbanan). Fjärrblockering är ett automati-serat säkerhetssystem som kommer att åstadkomma ett säkrare och bättre system och som möjliggör utökad pendlingstrafik mellan Göteborg och Uddevalla. Totalentreprenaden omfattar signal- och telean-läggningar, spår, växelvärme, kabelförläggning, bangårdsbelysning, kabelskåp, elkraft och fjärrstyrning. Entreprenaden utförs i konsortieform tillsammans med Baneservice. Slutleverans sker år 2011.


Balfour Beatty Rails norska kontor har också framgångsrikt erhållit ett antal kontrakt
av Jernbaneverket. Däribland finns:
 Lieråsen Tunneln kontraktet omfattar kontaktledningsinstallation
 Ganddal Godsteminal kontraktet omfattar kontaktledninginstallation samt telekommunikation
 Lysaker station kontraktet omfattar spårläggning och kontaktledningsinstallation
 För modernisering av omformarstationerna i Kungsvinger och Nordagutu har ett intensionsmeddelande erhållits.

Mer information om Balfour Beatty Rail finns på;
1. www.bbrail.se
2. www.bbrail.com
3. www.balfourbeatty.comPressinformation – Carillion Rail Sverige AB

1) Carillion Rail är en av de ledande järnvägsinfrastruktur entreprenörerna i Storbritannien. Företaget har även dotterbolag i Sverige och Danmark med totalt ca 260 anställda.
2) Carillion Rail Sverige AB är verksamt inom området infrastruktur för järnvägar avseende spårbyggnation, kontaktledning samt signal.
3) Det svenska dotterbolaget förvärvades 2003 av Swedish Rail System Entreprenad AB.

Några av projekten som just nu genomförs av Carillion Rail:

BEST-projektet Fors-Mjölby
Åtagandet är en totalentreprenad och omfattar 23 km enkelspår. Entreprenaden omfattar spårbyggnation, 14 växlar, kontaktledningsbyggnation, signal- och telekommunikation. Slutleverans sker 2011

BEST-projekt Torebo-Heberg (Västkustbanan)
Utbyggnad till dubbelspår, entreprenaden omfattar byggnation för spår och kontaktledning även kraftförsörjning och signal ingår. Slutleverans sker hösten 2008

Utförandeentreprenad på Citytunnelbanan (Malmö)
Kontraktet omfattar järnvägstekniska installationer för Citytunnelbanan.. Entreprenaden omfattar nybyggnation av spår, kraftförsörjning (hjälpkraft) och kontaktledningsbyggnation från stationen Hyllie fram till Öresundsbanan och för förbin-delsespåret vid Vintrie. Entreprenaden är den första inom projektet för Citytunnelbanan.

Carillion Rail har även ett antal underhållskontrakt däribland kan nämnas:
 Underhåll för Mälarbanan, 280 km
 Underhåll för Malmö – Ystad, 164 km
 Underhåll för Boden – Bastuträsk, 170 km

Underhållskontrakt omfattar bl a. inspektioner, felavhjälpning, snöröjning, förebyggande underhåll och övrigt underhåll.


Maskinpool för järnvägsentreprenader
För att kunna utföra järnvägsentreprenader behövs järnvägsspecifika maskiner, Carillion Rail har en egen maskinpool som omfattar maskiner för både stora och mindre järnvägsprojekt, däribland: spårriktare, växel-riktare, sliperbytare, växelbytarutrustning, motortrallor. Företaget har också en verkstad som erbjuder service och reparationer av mindre järnvägsmaskiner.

Mer information om Carillion Rail finns på;
1. www.carillionrail.com
2. www.carillionplc.com