Balfour Beatty Rail

Balfour Beatty Rail AB fortsätter sina framgångar – genom att hämta hem det femte järnvägskontraktet på Norge/Vänerbanan

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 09:02 CET

Balfour Beatty Rail AB, verksamt inom järnvägsinfrastrukturområdet meddelar idag den 18 februari att företaget har tilldelats kontrakt på etappen Bohus-Agnesberg på Norge/Vänerbanan, till ett ordervärde på drygt 100 miljoner kronor.

Den senaste beställningen är en sk. BEST-entreprenad, avser utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår på Norge/Vänerbanan.  Utbyggnaden mellan Bohus och Agnesberg är en deletapp i projekt BanaVäg i Väst och omfattar 5,6 km dubbelspår. Arbetena startar i mars 2010 med rivning och demontering av befintlig järnvägsanläggning. Därefter byggs nytt spår, kontaktledning samt signalanläggning. Arbetena ska vara klara senast i slutet av 2012.

Den erhållna entreprenaden är uppdelad på tre etapper som kommer att kopplas in separat.

Skälet till dubbelspårsutbyggnande är att godstrafiken och pendeltåg i regionen behöver en ökad kapacitet för att möta de ökande godsvolymerna till och från Göteborgs hamn. När dubbelspårsutbyggnaden är genomförd kommer man få över en del godstrafiken som idag går mellan Göteborg och Stockholm på den belastade Västra Stambanan till Norge/Vänerbanan. Andra fördelar är att dubbelspårsutbyggnaden också skapar goda förutsättningar för persontrafiken. När utbyggnaden är färdig kommer man att kunna resa mellan Göteborg och Trollhättan på 35 minuter och det kan jämföras med dagens resa som tar 50 minuter.

Balfour Beatty Rail har även erhållit kontrakt på andra etapper på Norge/Vänerbanan som sträcker sig mellan Trollhättan och Göteborg, däribland kan nämnas Hede-Älvängen, kontrakt som erhölls under 2009. Tidigare etapper som redan har färdigställts är Bohus-Nödinge (BEST-arbeten), Prässebo-Torbacken (elektrifiering) samt Trollhättan-Velanda (BEST-arbeten). 

Balfour Beatty Rail ABs VD Magnus Jonasson kommenterar tilldelningen: ”Tilldelningen av projekt Bohus-Agnesberg glädjer oss och det visar att vi återigen fått förtroendet att leverera järnvägsinfrastrukturlösningar till vår kund Banverket. Tillsammans med Drift- & Underhållskontraktet av järnvägsbanorna i Västra Götaland och övriga pågående arbeten på Norge/Vänerbanan har nu denna tilldelning bidragit till en mycket stark etablering i Väst Sverige” avslutar Magnus Jonasson.

 

Slut

 

Om Balfour Beatty-koncernen:
Bygg- och anläggningskoncernen Balfour Beatty sysselsätter 53 000 medarbetare och omsatte år 2008 108 miljarder kronor. Den del av koncernen som är verksamt inom järnvägsinfrastrukturlösningar, Balfour Beatty Rail, har sitt huvudkontor i England och är en internationell järnvägskoncern med aktiviteter i framförallt Europa, USA och Asien och sysselsätter ca 6 100 medarbetare. Det svenska bolaget, Balfour Beatty Rail AB, med huvudsäte i Västerås sysselsätter ca 300 anställda, omsatte ca 900 miljoner kronor under 2008