Balfour Beatty Rail

Balfour Beatty Rail hämtar hem avropsavtal avseende autotransformatorer värt ca 460 MSEK

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2013 09:14 CEST

Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att ett avropsavtal har tecknats med Trafikverket avseende leveranser av autotransformatorer. Kontraktet löper på fyra år samt innehåller option på ytterligare 2 år.

Beställningsvolymen motsvarar ca 50 autotransformatorer av typen 5 MVA per år, eller ca 300 st för hela perioden inklusive optionsåren. Avtalet möjliggör även för norska Jernbaneverket att göra avrop på autotransformatorer.

Balfour Beatty Rail lämnade det mest konkurrenskraftiga anbudet av totalt tre anbudsgivare.
Det totala anbudsvärdet inklusive utvärderingskriterierna hamnade på ca SEK 460 Mkr.

Autotransformatorer används vid ny- och ombyggnation och ersätter sugtransformatorer. Fördelen med autotransformatorer är att man ökar utmatningen av spänning till det dubbla vilket ger en mer robust kraftmatning. Detta är gynnsamt då trafiken ständigt ökar på järnvägen, dessutom minskas behovet för nya kostsamma omriktarstationer.

Balfour Beatty Rails Försäljnings & Projektdirektör, Mikael Thorslund kommenterar tilldelningen: ”Vi är mycket glada att vi fått förnyat förtroende när det gäller leverans av autotransformatorer till Trafikverket. Vår kraftförsörjningsenhet har återigen bevisat att man levererar pålitliga och kostnadseffektiva lösningar till järnvägen.“

Om Balfour Beatty Rail:

Balfour Beatty Rail är en internationell järnvägsgrupp (med ca 6 100 medarbetare) och har aktivitet i framförallt Europa. Huvudkontoret är beläget i England. Balfour Beatty Rail ingår i bygg- och anläggningskoncernen Balfour Beatty som har drygt 50 000 med-arbetare och omsatte år 2011, drygt 117 miljarder kronor. Koncernen rankas som det största byggföretaget i Storbritannien enligt ”the Construction Index”. 

I Sverige finns Balfour Beatty Rail AB etablerat sedan år 2000 och idag har företaget ca 350 medarbetare samt en årlig omsättning på ca en miljard kronor.  Balfour Beatty Rail AB rankades som Sveriges nionde största byggföretag enligt Sveriges Byggindustrier (www.bygg.org
Verksamhetsinriktning består av projektering, ny- och ombyggnation samt underhåll av järnvägsanläggningar och företaget kan leverera allt från enskilda produkter till kompletta totalentreprenader. Huvudkontoret finns i Västerås, därutöver finns ett antal fasta kontor från Vännäs i norr till Ystad i söder.

Kompetensen inom företaget spänner över järnvägens samtliga teknikgrenar: bana, elektrifiering & kraftförsörjning samt signal & telekommunikation. Kunderna finns bland svenska banförvaltare inom områdena: fjärr- och pendeltrafik samt industrier. Målsättningen är att bedriva verksamheten på ett säkert och miljövänligt sätt samt uppnå hög kvalitet och kundtillfredsställelse.

>> Läs mer om Balfour Beatty Rail på www.bbrail.se