Landstinget i Östergötland

Ballongvidgning och bypassoperation kostnadseffektivt sätt att förlänga livet

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 09:40 CEST

Uppmärksammad avhandling i Linköping:

Ballongvidgning och bypassoperation är att föredra för patienter med mindre hjärtinfarkter och instabil kärlkramp. Det förlänger livet och ökar livskvaliteten men är också kostnadseffektivt.

Det visar en doktorsavhandling som läggs fram av specialistläkare Magnus Janzon vid Hälsouniversitetet i Linköping nu på fredag.

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Samtidigt som antalet patienter med stora hjärtinfarkter har minskat så ökar antalet med mindre hjärtinfarkter eller instabil kärlkramp. Årligen läggs 20 000 patienter med dessa sjukdomar in på sjukhus i Sverige.

Skilda rutiner
Den rutinmässiga behandlingen av sjukdomen i Sverige har hittills bestått av läkemedel som minskar risken för blodproppar och avlastar hjärtat. Behandlingsrutinerna har traditionellt skilt sig mellan Europa och USA; på andra sidan Atlanten har man i ett tidigare skede tillgripit invasiv behandling (undersökning som medför att instrument sticks in i kroppen), ett val som Magnus Janzon i sin avhandling visar vara en mycket kostnadseffektiv behandling.

– I inledningsskedet av behandlingen är de invasiva metoderna med kranskärlröntgen och sedan, när det behövs, efterföljande ballongvidgning eller bypassoperation dyrare än den traditionella behandlingen, men jag visar i min avhandling att den skillnaden minskar med tiden, säger Magnus Janzon. Till vardags arbetar han som verksamhetsansvarig läkare på Hjärtintensiven, HIA, vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Knappt någon kostnadsskillnad
Efter två år så var kostnadsskillnaden per patient i studien bara 11 400 kronor mellan de olika behandlingsmetoderna, en skillnad som är så liten att den inte är statistiskt säkerställd.

– Min avhandling visar för det första att det är möjligt och fruktbart att väga in hälsoekonomiska aspekter i medicinska studier, och för det andra att det inte tycks finnas några vare sig samhälls- eller sjukvårdsekonomiska motiv till att inte erbjuda patienter med mindre hjärtinfarkter eller instabil kärlkramp en mera radikal behandling, säger Magnus Janzon som hoppas att hans arbete kan bli till ett stöd i den strävan.

Internationellt
Materialet visar också att invasiv behandling ger färre nya infarkter och dödsfall men även en högre livskvalitet och i viss mån längre överlevnad hos patienterna.

Janzons arbete har väckt stor uppmärksamhet både på ett nationellt och internationellt plan, i Socialstyrelsens utgivna riktlinjer för behandling av kranskärlsjukdomar är ett kapitel skrivet av bland annat Magnus Janzon, som den 10 november också presenterar de senaste studieresultaten för det amerikanska hjärtläkarsällskapet.

Magnus Janzon har handletts i sitt arbete av klinikchef Eva Swahn, Universitetssjukhuset i Linköping och hälsoekonom Lars-Åke Levin, Hälsouniversitetet, vilka också är medförfattare i avhandlingens uppsatser. Dessa bygger på undersökningen FRISC II som gjordes på 3 489 patienter i Skandinavien.

Doktorsavhandlingen läggs fram på fredag den 17 oktober klockan 13.00 i Elsa Brändströms sal, Universitetssjukhuset i Linköping. Opponent är professor Marcus Flather, Royal Brompton Hospital, London.