Baltic Quality AB

Baltic Quality = Nearshore

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 16:20 CET

Outsourcing innebär att företaget lägger ut verksamheter på entreprenad i syfte att sänka produktionskostnaderna. Det kan ske till konsultföretag inom landet, företag utom landet men i närregionen – så kallad nearshore – eller till företag i mer avlägsna delar av världen – så kallad offshore.

Problemet med outsourcing inom landet är – för västeuropeiska företag - de förhållandevis höga konsultkostnaderna och med offshore de stora skillnaderna i tid – som ibland kan vara en nackdel, kultur, språk, lokal sysselsättning, lagstiftning, praxis och tillsyn.

 

Nearshore attraktivt för mindre IT-företag

För många mindre IT-företag, som inte kan räkna hem offshoreleveranser på samma sätt som större företag, är nearshore med kostnadseffektiv IT och minimerad risk ett mycket attraktivt alternativ.

- Konjunkturen går upp och ned och ofta kan det vara svårt att hitta kompetenta IT-ingenjörer att anställa. Dessutom är det kostsamt med rekrytering - som företagare binder du upp betydande resurser. Ett beprövat alternativ är då att köpa svenska konsulter. Men dessa ligger kostnadsmässigt hundra procent högre än vad vi gör i vår nearshoreleverans från Baltikum, säger Leif Eriksson, VD för Baltic Quality, och fortsätter:

- Därför finns det fördelar att över tid komplettera den egna IT-organisationen med ett nearshoresamarbete.

 

Små kulturskillnader

Leif Eriksson anser att det är mycket små kulturskillnader mellan exempelvis Lettland och Sverige.

– Samtidigt finns i Baltikum en arbetsmoral, som jag aldrig tidigare upplevt. Den är definitivt högre än i Sverige. Här finns inte alls samma skyddsnät, vilket gör människor mer motiverade att arbeta under obekväm arbetstid. Semestrarna sprids ut över hela året och de anställda täcker upp för varandra vid frånvaro och ledigheter, säger Leif Eriksson.

För att utveckla kunskapen om begreppet nearshore har Baltic Quality initierat samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och deras filial i Riga i syfte att initiera ytterligare forskning inom detta område.

 

Kontaktpersoner

För mer information om Baltic Quality och nearshore, kontakta:
- Leif Eriksson, Bridge manager, tfn 070-771 19 17, e-post leif.eriksson@balticquality.se,

eller
- Peter Karlsson, Bridge manager, tfn 0733-66 03 04, e-post peter.karlsson@balticquality.se

Baltic Quality speglar dagens marknadskrav och hjälper små och medelstora företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet med stöd av IT.

Tanken kom i slutet av år 2005 när vi jobbade på WM-data, nuvarande Logica: Varför välja mellan att driva IT-funktionen i egen regi/med svenska konsulter eller ”off shore” med IT-tekniker långt bort i Asien? Det borde finnas ytterligare ett alternativ – till lägre kostnad än på hemmaplan, samma, eller bättre kvalité och betydligt närmare vår svenska marknad

Och det gjorde det. Mindre än 50 mil från Stockholm. Nearshore, alltså. Och det allra bästa var att IT-ingenjörerna/-konsulterna höll en minst lika hög klass som de svenska. Vi kallade det ”Nearshore – reliable IT for less”. Men även om priset är lägre har vi lovat oss själva att det lägre priset aldrig kommer att vara vårt huvudargument. Därför heter vi Baltic Quality