Umeå kommun

Balticgruppen vill utveckla vid Umeå Östra

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2014 16:04 CET

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har godkänt ett markanvisningsavtal med Balticgruppen AB för ett område vid Umeå Östra. Bolaget har planer på parkeringsanläggning, verksamheter, service och handel samt möjligen också bostäder.

Det aktuella markområdet ägs till del av Umeå kommun och i övrigt av Infrastruktur i Umeå AB, INAB. Balticgruppen vill i samverkan med Umeå kommun och INAB utveckla området med parkeringsanläggning, verksamheter, service och handel vid Umeå Östra resecentrum. Balticgruppen vill också pröva byggande av bostäder i form av mindre hyresrätter. Enligt avtalet ska Balticgruppen erbjuda kommunen att inom området hyra lägenheter för socialtjänstens behov.

Ändring av detaljplan
Den planerade utbyggnaden inom området kräver ändring av gällande detaljplan, vilket är något som Balticgruppen ansöker om och bekostar. Markanvisningen är begränsad till högst ett år efter det att ändrad detaljplan för området vunnit laga kraft och längst till 2016-12-31. Senast då måste avtal om exploatering och överlåtelse av mark träffas mellan parterna.

Prioriterat
Vid näringslivs- och planeringsutskottets sammanträde yrkade Mattias Sehlstedt (V) på att ärendet skulle återremitteras.

– Vi bör undersöka vilka konsekvenser en omvandling får långsiktigt, bland annat för skolan.

– Bostäder är högt prioriterat. Frågor får klaras ut vid kommande process, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) och får medhåll av 1:e vice ordförande Anders Ågren (M):

– Vi efterfrågar ju fler bostäder, så det är självklart att säga ja till markanvisningen och att frågan prövas.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
ledamot, kommunstyrelsens
näringslivs- och planeringsutskott
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@vansterpartiet.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se