NCC AB

Baltisk elmotorväg får omriktarstation i Nybro

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 11:27 CEST

På uppdrag av ABB bygger NCC anläggningen för den omriktarstation i Nybro som ska omvandla ström för NordBalt – en ny ”elmotorväg” mellan Sverige och Litauen. Stationen är en förutsättning för att koppla ihop svenska stamnätets växelström med NordBalts likström. Ordern från ABB är värd drygt 100 MSEK.

– Vi anlägger just nu markkabeln från Nybro till kusten där den 40 mil långa sjökabeln till Litauen tar vid. Därför är vi glada att även få genomföra anläggningsarbetet för stationen där de stora krafterna mellan stamnätet och NordBalt-kabeln ska omvandlas, säger Mats Hylén, produktionschef på NCC i Växjö.

Omriktarstationen omvandlar svensk växelström till likström eftersom den har lägre energiförluster när den ska transporteras till Baltikum. Spänningsnivån är 300 kilovolt och effekten 700 megawatt vilket innebär en kraftfull omriktarstation.

Den byggs intill det nya ställverket, på stationsområdet nordväst om Nybro. NCC uppför totalt 6 000 kvadratmeter byggnader och gör markarbeten på en yta av 30 000 kvadratmeter.

– Tillsammans med ABB lägger vi stor omsorg på att skapa en säker anläggning. Det innebär att vi förbinder och jordar alla byggdelar elektriskt. Inne i reaktorhallen gör vi en elektrisk avskärmning på golv och väggar och gjuter stabila fundament för fyra transformatorer, säger Mats Hylén.

Nordbalt är ett av de stora infrastrukturprojekten som delfinansieras av EU för att koppla samman alla EU-länder och skapa fri rörlighet på elmarknaden. Sedan ett stort kärnkraftverk i Litauen lades ner för några år sedan är Baltikum inte heller självförsörjande på el.

NCC:s arbete börjar våren 2014 och beräknas vara klart hösten 2015.

NCC:s uppdragsgivare ABB har tidigare tagit hem ordern från Svenska Kraftnät. Nu blir NCC underentreprenör för att bygga omriktarstationen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Hylén, produktionschef, NCC Construction Sweden. Telefon 0470-355 09

Lena Fridholm, kommunikationsansvarig Öst, NCC Construction Sweden. Telefon 070-360 37 16

Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press . NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC en omsättning på 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige .

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.