Banverket

Banarbeten stoppar tågtrafiken förbi Skutskär

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 10:57 CEST

Kommande helg ställs all tågtrafik in på Ostkustbanan förbi Skutskär. Det berör tågtrafiken Stockholm- Gävle/Östersund/Storlien/Sundsvall samt Connex norrlandstrafik till och från Stockholm. Tågen leds istället om på andra sträckor eller ersätts med buss mellan Gävle och Uppsala. Ostkustbanan stängs för att det pågående dubbelspårsbygget Älvkarleö-Bomansberget ska göra flera stora insatser som inte kan genomföras med trafikerade spår. Tågstoppet gäller från fredag 3 oktober kl 18.24 till måndag den 6 oktober kl 06.09.

Under trafikavbrottet kommer banarbeten att bedrivas dygnet runt. Norr om Älvkarleö läggs en ny växel in, och vid Västerbäck lyfts en ny gång- och cykelbro på plats. Vid Långgatan monteras en spårbrygga, och vid Idbäcksvägen inlanseras ny vägport.

Mellan Skutskär och Furuvik pågår spårarbeten. Vid väg 533, Furuviksvägen, pågår broarbeten. På sträckan Furuvik-Bomansberget utförs schaktarbeten.

Bommar och varningslampor utmed arbetssträckan kommer att vara ur funktion. Detta gäller korsningarna vid Ståhls väg i Ytterharnäs, Dannemansvägen i Furuvik, samt Lillängsgatan, Idbäcksvägen och Långgatan i Skutskär

- Helgens arbeten kan tidvis medföra störningar och olägenheter för närboende, vilket jag
beklagar, men det är oundvikligt, säger Banverkets projektledare Keith Bergström.