Stockholms stad

Banbrytande innovationstävling för framtidens trafiklösningar

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2012 09:15 CET

Idag startar ITS Innovation Stockholm Kista, en tävling där tjänsteutvecklare uppmuntras att utveckla innovativa lösningar för effektivare resor och transporter. Hösten 2013 ska vinnarbidragen utses. Vinnarna får dela på upp till 3 miljoner kronor för att ta fram sina respektive lösningar och förhoppningen är att Stockholms resenärer ska kunna ta del av tjänsterna under 2014.

Idag utlyser Stockholms stad, Trafikverket, SL, Kista Science City och ITS-Rådet tävlingen ITS Innovation Stockholm Kista. Innovationstävlingen syftar till att stimulera framtagandet av lösningar som i ett första steg ska effektivisera resor och transporter till och från Kista. De lösningar som presenteras i ett senare skede ska kunna användas i hela Stockholmsregionen. Ett flertal aktörer, däribland SMHI, Eniro, Flygbussarna, tillgängliggör sina data under ett och samma API* för att utvecklare lätt ska kunna få tillgång till den information de behöver.

Innovationstävlingen ska ses mot bakgrund av de infrastrukturella utmaningar som Stockholmsregionen står inför. Idag leder även små störningar i trafiken till långa köer och stora samhällsekonomiska kostnader.    

 – Framkomligheten är en utmaning i ett växande Stockholm. Genom tävlingen inbjuder vi näringslivet och andra intressenter att komma med kreativa, realistiska lösningar. Det är genom samverkan vi hittar smarta och innovativa idéer för stadens utmaningar, säger Ulla Hamilton (M), trafik- och näringslivsborgarråd.

Idag pendlar ungefär 70 000 personer till och från Kista varje dag, där drygt hälften av alla resor sker med bil.  När Kista är fullt utbyggt beräknas 100 000 människor bo och arbeta i Kista, något som kommer att ställa stora krav på det vardagliga transportsystemet i och med ökad trängsel, osäkra restider och försämrad tillgänglighet.

– SL har öppnat upp data så att utvecklare kan förverkliga goda idéer. På så sätt får vi resenärer en ännu bättre och smidigare reseupplevelse. I dag är det mer ett krav än frivilligt för organisationer att tillgängliggöra sina data på ett enkelt sätt för att utveckla sina tjänster, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd Stockholms läns landsting.

ITS Innovation Stockholm Kista illustrerar att Stockholm ligger i framkant vad gäller digital utveckling och innovation. 

– Vi är bäst i världen på att använda Internet och teknologi för att utvecklas och genomföra samhällsnyttiga förändringar. Vi hoppas att tävlingen just visar på den svenska innovationsförmågan och förändringsbenägenheten kopplat till teknik och IT, säger Anette Scheibe Lorentzi på Kista Science City.

 – ITS Innovation Stockholm Kista är ett konkret resultat av en statlig efterfrågan på en utvecklad ITS-strategi, dvs intelligenta transportsystem samt en önskan om ett ökat samarbete mellan det offentliga och näringslivet. Vi hoppas att vår samverkan resulterar i lösningar som på sikt gynnar hela regionen, säger regionschef Helena Sundberg på Trafikverket.

Om tävlingen
Innovationstävlingen ITS Innovation Stockholm Kista tar sin utgångspunkt ur ett konkret behov av lösningar som effektiviserar resor och transporter till och från Kista. Utmaningen ligger i att möta de konkreta behov av lösningar som effektiviserar resor och transporter till och från Kista. De bästa, mest innovativa och realiserbara bidragen utses till vinnare och får dela på upp till 3 000 000 kr för att ta fram sin tjänst. Läs mer via Resurslänkar.

*API, Application Programming Interface är en regeluppsättning för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Presskontakt, Ulla Hamilton:
Therez Olsson
Tel: 076-122 92 00
e-post: therez.olsson@stockholm.se

Presskontakt, Christer G Wennerholm:
Sebastian Tham
Telefon: 070-737 41 90
e-post: sebastian.tham@moderat.se

Kommunikationschef, Trafikkontoret Stockholms stad
Anne Rådestad
Telefon: 08-508 261 16
e-post: anne.radestad@stockholm.se

Projektledare, ITS Innovation Stockholm Kista
Lars-Erik Stålkrantz
Telefon: 076-122 70 08
e-post: lars-erik.stalkrantz@stockholm.se