Zensehome AB

Banbrytande intelligenta el-produkter visas på Nyföretagarmässa i Helsingborg 23 April

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2013 11:57 CEST

Föreställ dig ett hem där ett vägguttag och en strömbrytare kan styra alla lampor i hemmet. Du kan be uttaget att slå på och av strömmen vid en given tidpunkt och att eluttaget mäter sin energiförbrukning.


Systemet bakom denna smarta lösning heter Zensehome och är särskilt framtaget för den svenska marknaden av företaget Zense Technology. Företagets intelligenta vägguttag och multifunktionsbrytare som lanseras på svenska marknaden nu i vår kan kommunicera med varandra via det existerande ledningsnätet. Genom en snabb och enkel installation ersätter Zensehome alla gamla uttag och strömbrytare utan att nya ledningar behöver dras. – Hittills har fastighetsägare tvingats till dyra investeringar och besvärliga omställningar, om de har velat installera ett system som kan hantera strömförbrukningen. Detta har begränsat intresset för intelligenta hem, säger Kurt Schmidt, VD Zensehome  AB. Med Zensehome är det nu möjligt att erbjuda en långsiktig och smart lösning som gagnar både konsumentens plånbok och miljön.


Zensehome tillåter dig bland annat att gruppera lampor, förinställa tändning, släckning och dämpning av lampor och släcka alla enheter med ett knapptryck när du lämnar huset - funktioner som tidigare bara var möjliga om nya ledningar drogs och nya kontakter installerades i hela huset. Zensehome gör det också möjligt att övervaka och kontrollera hemmet via dator eller mobiltelefon. Hela systemet är
konfigurerat med ett användarvänligt datorprogram som visar strömförbrukningen,
enhet för enhet.  Eftersom du kan mäta förbrukningen ner till en enda enhet, såsom en spelkonsol, kan du se den enhetens energiförbrukning tydligt och sätta detta i relation till andra enheter. På så vis blir Zensehome den ultimata energitjuvs-jägaren, säger Kurt Schmidt, VD Zensehome AB.

www.zensehome.se

Besök vår monter på Micromässan Tisdag den 23 April mellan 12.00 - 16.00 i Jacob Hansens Hus - Helsingborg , och se hur elsystemet fungerer.


Zensehome AB är ett innovationsföretag som startade sin verksamhet i Sverige i Mars 2013.
Produkterna ger konsumenten en unik flexibilitet och skalbarhet i sin elkonsumtion. Zensehome är en banbrytande produkt som tillåter användaren att specialanpassa ljussättningen och kontrollera alla elektriska enheter i hemmet via det befintliga ledningsnätet, samtidigt som man besparar både miljön och plånboken. Zensehomes specialversion för svenska hem bygger på en framgångsrik dansk version som sålts i Danmark sedan år 2009.