Stiftelsen IFS

Banbrytande pilotprojekt för ökad integration lanseras av näringslivet

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 10:05 CET

I mars lanseras int’Link, ett nytt pilotprogram som ska hjälpa företag startade av utrikesfödda svenskar att lättare etablera relationer med och delta i upphandlingar hos stora etablerade företag i Sverige. Int’Link baseras på en modell som under årtionden visat sig framgångsrik i USA, initiativtagare är Internationella Företagarföreningen i Sverige (IFS) och Amerikanska Handelskammaren i Sverige (AmCham Sweden), med stöd av Amerikanska Ambassaden i Stockholm. De sex företag som kommer att delta i pilotfasen av int’Link är IBM, ICA, Hammarskiöld & Co, Pfizer, SEB, och UPS.

”Aldrig tidigare har en mer omfattande ansträngning gjorts av näringslivet för att hjälpa en så diversifierad samling företag att lyckas.”, säger IFS ordförande Rafael Bermejo. ”Det finns en stor drivkraft hos många immigranter, men inte alltid kunskap om hur man navigerar i näringslivet. Sex välkända företag tar nu en aktiv roll i att dela med sig av sin kunskap och de förtjänar verkligen ett erkännande för sitt engagemang i programmet.”

Vart femte företag i Sverige idag startas av utrikesfödda. Totalt ägs och drivs mer än 95 000 registrerade företag av nvandrare, och tillsammans sysselsätter de över 300 000 personer. int’Link är ett program med potential att främja ekonomisk tillväxt, uppmuntra jobbskapande, och bryta ned barriärer som i dagsläget hindar immigrantägda företag från att införlivas i större företags leverantörskedjor. Ökad sysselsättning bland immigranter är en drivkraft för projektet. Arbetslösheten bland utrikesfödda i Sverige är förhållandevis hög, 16,4 procent, jämfört med 6,2 procent bland svenskfödda, ett gap på 10,2 procentenheter.

”Programmet är delvis inspirerat, och stödjs av, liknande program som under årtionden varit framgångsrika i både USA och England. int’Link har verkligen potential att främja jobbskapande i Sverige”, säger Gary Baker, vice ordförande i AmCham Sweden, och Executive Director för klimatförändring- och hållbarhetstjänster på EY i Stockholm. ”Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och svenskfödda är i Sverige är bland de högsta i Europa och vi behöver insatser för att stänga det gapet.”

Under pilotfasen av programmet kommer int’Link erbjuda utbildning och hjälpmedel för att bygga relationer mellan invandrarägda företag och de medlemsföretag som engagerat sig i programmet. int’Link kommer utvärderas efter sex månader innanprogrammets omfattning utökas till att inkludera fler företag och myndigheter runt om i Sverige. 

”Det här är en unik möjlighet för vår organisation att vara med och dela goda affärsmetoder från USA med den svenska marknaden”, säger Peter Dahlen, VD för AmCham Sweden. ”Den ekonomiska tillväxt som en lyckad lansering av int’Link kan erbjuda kommer ha en otroligt positiv effekt runt om i landet, både ur ett affärsperspektiv och kulturellt.”

För mer information och förfrågningar rörande int’Link, vänligen kontakta Maroun Aoun på IFS:

Om IFS

IFS startades 1996 som Internationella Företagarföreningen i Sverige för att ge stöd till personer med invandrarbakgrund som vill starta och driva företag i Sverige.
IFS syfte är att stimulera till att:
– öka företagandet bland invandrargrupper.
– höja kompetensen hos den enskilde invandrarföretagaren.
– verka för att förbättra klimatet avseende invandrarföretagen.