Banco Fonder AB

Banco agerar mot korruption

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 09:28 CEST

-Korruptionsbekämpning nytt kriterium vid etisk analys av företag

Banco, marknadsledande inom etiskt och ideellt fondsparande, skärper nu kraven på företagen genom att införa korruptionsbekämpning som ytterligare ett kriterium vid den etiska analysen. Detta innebär ett tydligt ställningstagande mot t ex användandet av mutor i tredje världen, och Banco kommer aktivt att driva dessa frågor vid sina företagsdialoger. Kriteriet som baseras på kraven i OECD:s riktlinjer för multinationella företag har beslutats av Bancos etiska råd.

Problemen med korruption har blivit alltmer uppenbara i takt med ökade insikter om kopplingen till fattigdomsproblematiken i tredje världen. FN har tagit fram en konvention mot korruption (ännu inte ratificerad), och Världsbanken har nyligen inkluderat företeelsen i sina riktlinjer.

Banco har redan tidigare vid ett par tillfällen tagit upp frågor om korruption inom ramen för sin aktiva ägardialog, senast i samband med den uppmärksammade korruptionsaffären i Statoil; affären fick till följd att både styrelseordförande och vd avgick. Statoil har nu infört ett omfattande kontroll- och utbildningsprogram för att undvika liknande händelser i framtiden. I och med att Banco nu inför korruptionsbekämpning som ett kriterium vid den etiska analysen blir den ett obligatoriskt inslag i alla företagsdialoger.

- Vi vill verka för att företag inför bindande riktlinjer för sina anställda som förbjuder mutor och bestickning, säger Bancos vd Tonika Hirdman. Detta är en markering om att vi aktivt kommer att driva dessa frågor vid våra företagsdialoger.

Det nya kriteriet innebär att Bancos fonder kommer att avstå från att investera i företag som systematiskt ägnar sig åt att ge eller ta emot mutor. Banco deltar även i ett samarbete tillsammans med 37 andra internationella investerare för att förmå olje- och gruvbolag att öppet redovisa eventuella politiska bidrag till u-länder. Det har lett till att flera av bolagen nu planerar att offentliggöra sina bidrag.

- Vi kräver öppenhet kring vart bidragen går. Det finns annars risk att pengarna hamnar på korrupta regimers privata konton och att de därmed inte kommer lokalbefolkningen till del, säger Tonika Hirdman. Vi anser också att företagen löper en affärsrisk om de riskerar att bli anklagade för att bidra till korruption i dessa länder.

Fakta Bancos etiska placeringsregler
Bancos etiska investeringspolicy utgörs dels av etiska kriterier som bygger på internationella överenskommelser i FN och som tar fasta på företagens agerandemed avseende på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöfrågor. Policyn innebär också att man utesluter investeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom vapenindustrin, tobaksindustrin och alkoholindustrin. Bancos nya kriterier kommer formellt att träda i kraft under inledningen av maj.

För mer information, kontakta:
Tonika Hirdman på Banco, 08-723 53 74 eller tonika.hirdman@banco.se
Eva Reimers, informationschef 070-423 5354 eller: eva.reimers@banco.se.