Banco Fonder AB

Banco Fonder erbjuder Brasilienfond med socialt ansvar

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:25 CEST

Nu får Banco Fonders kunder möjlighet att spara i en tillväxtmarknadsfond med inriktning på ansvarsfulla placeringar – ABN AMRO Brasilien. Fonden har funnits lokalt i Brasilien av ägaren ABN AMRO sedan 2001, och har fram till januari i år ökat med 352 % mätt i amerikanska dollar. Bloomberg har de tre senaste åren dessutom utsett den till bästa fond inom Socially Responsible Investments (SRI).

ABN AMRO Brasilien är den enda tillväxtmarknadsfond med inriktning på ansvarsfulla placeringar som tillhandahålls av en global aktör. Fonden förvaltas av Banco Fonders ägare, ABN AMRO Asset Management och den existerar lokalt i Brasilien (ABN AMRO Brazil Equity Fund) sedan november 2001 och har sedan dess stigit med 352 %, samtidigt som fondens jämförelseindex, MSCI Brazil 10/40, stigit med 266 %.

 Brasilien är en spännande marknad och vi har en fortsatt tro på utvecklingen. Att fonden bara investerar i företag som är bäst i respektive sektor på att hantera sociala och miljömässiga aspekter har visat sig vara en viktig anledning till framgången och till att den har slagit index med hela 86 procentenheter. Det här visar att lönsamhet och ett ansvarsfullt agerande går hand i hand, säger Tonika Hirdman VD på Banco Fonder.

Fonden investerar enbart i de företag som ligger i framkant när det gäller hanteringen av sociala och miljömässiga aspekter. Nära en tredjedel av kapitalet investeras inom gruv- och stålindustrin. Den näst största sektorn är energi, därefter följer telekom och finansiella tjänster. Fondförvaltarna är baserade i Brasilien och har lång erfarenhet och god kunskap av att investera i brasilianska bolag.

- Den brasilianska ekonomin växer snabbt och utsikterna för företag som tar socialt ansvar bedöms som extra goda. Vi har all anledning att tro att den goda utvecklingen fortsätter, säger Bruno Erbiste, en av förvaltarna för ABN AMRO Brasilien. Fondens inriktning på ansvarsfulla placeringar har också bidragit till värdeökningen. Företag som tar sitt ansvar har ofta bättre långsiktiga tillväxtmöjligheter, men det återspeglas idag inte i värderingen. Dessutom är Brasilien som land lågt värderat, avslutar Bruno Erbiste.

Undersökningar visar att det finns en stark tro på framtiden i Brasilien. Exportrådet har genomfört en intervju bland 30 svenska och norska vd:ar verksamma i Brasilien och samtliga hävdar att ”2006 blir ett riktigt bra år att göra affärer i Brasilien.” Likaså när den amerikanska konsultfirman Kearney frågade 1000 företagare, som svarar för 90% av alla världens investeringar, vilka länder de främst tror på, blev svaret ”USA, Kina och Brasilien”.

Fakta om fonden:
Förvaltare: ABN AMRO Asset Management, São Paolo
Förmedlas via: Banco Fonder
Fondkategori: Aktiefond
Start: April/maj, 2006
Förvaltningsavgift: 1,75%
Uttagsavgift: 0,25% (min 60 kr)

Fakta om Brasilien:
• Av de 500 största företagen i Latinamerika är 300 brasilianska
• Brasilianska TV Globo är det största tv-bolaget i världen vid sidan av de tre amerikanska jättarna ABC, CBS och NBC.
• Landet betalade i slutet av 2005 av 122 miljarder kronor på sin utlandsskuld i ett enda svep. Det är den största summa något skuldsatt land någonsin betalat till Internationella Valutafonden, IMF.
• Ytan är 8,5 miljoner km², ungefär lika stort som Europa. Invånarantal 184 miljoner, på femte plats efter Kina, Indien, USA och Indonesien.
• Brasilien är ett av de ledande länderna inom järn- och stål-, bil- och verkstadsindustrin. Brasilien är även världsledande på bränslet etanol från sockerplantagerna.
• Stora Enso har byggt världens största massafabrik här – ett träd växer klart på 7 år i stället för 70.För mer information, kontakta
Tonika Hirdman, VD Banco Fonder
Tfn: 08-5723 53 74, 070-423 53 74
E-post: tonika.hirdman@banco.se


Banco Fonder AB, grundat 1975, koncentrerar sin verksamhet kring sparande i fonder. Banco Fonder erbjuder ett stort och varierat fondutbud med olika placeringsinriktning och risk. Som extra krydda i fondsortimentet finns fonder från ägaren ABN AMRO, en av världens ledande kapitalförvaltare. Genom att Banco Fonder är del av ett internationellt nätverk kan våra kunder tidigt ta del av trender och innovativa produkter som placerar på spännande tillväxtmarknader. Förvaltat kapital uppgår totalt till nära 17 miljarder kronor fördelat på ca 150 000 kunder. Banco Fonder är en del av Alfred Berg Asset Management, som ägs av ABN AMRO Bank. För information se www.banco.se