Banco Fonder AB

Banco Fonder förebild för global satsning - VD Tonika Hirdman leder ABN AMROs initiativ kring ansvarsfulla investeringar

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 09:00 CEST

Banco Fonders arbetsmodell kring ansvarsfulla investeringar får internationell uppmärksamhet. Nu exporteras konceptet globalt med start i Europa via ägaren ABN AMRO Asset Management. Bolaget storsatsar nu på ansvarsfulla investeringar och har sikte på att bli Europas ledande aktör på området. Banco Fonders VD Tonika Hirdman är utsedd att leda satsningen som presenteras över hela Europa idag.

Tonika Hirdmans uppdrag innebär att utveckla en strategi och bygga upp organisationen kring satsningen på ansvarsfulla investeringar. Tonika driver den internationella satsningen parallellt med sitt arbete som VD för Banco Fonder.

- Banco Fonders koncept kring ansvarsfulla investeringar används nu som förebild när en av världens största kapitalförvaltare storsatsar på området. Det är främst vårt arbete med aktiv påverkan i de företag vi investerar i och vårt framgångsrika samarbete med över 100 ideella organisationer som imponerat internationellt, säger Tonika Hirdman, VD för Banco Fonder.

Satsningen presenteras idag i England, Frankrike, Holland, Tyskland och Brasilien. Produktmässigt ligger fokus på att utveckla socialt ansvarsfulla fonder, s k hållbara fonder, som det länge funnits en efterfrågan kring, men som är ovanliga på marknaden idag. I planeringen finns därför en hållbar räntefond, en hållbar mikrokreditfond, en ideell fond och en hållbar fond som investerar på tillväxtmarknader. De nya produkterna kommer även Banco Fonders kunder till gagn då de planeras att introduceras på den svenska marknaden.

Snabbt växande marknad
Studier av den europeiska marknaden som genomförts av analysföretaget Mercer Oliver Wyman inför ABN AMRO Asset Managements satsning visar att framtiden ser ljus ut för ansvarsfulla investeringar. Under 2004 var det europeiska förvaltade kapitalet i etiska fonder 93 miljarder EUR - en siffra som väntas stiga till 173 miljarder EUR år 2008. ABN AMRO Asset Management vill ta del av utvecklingen, och ambitionen är att satsningen på socialt ansvarsfulla fonder ska ha genererat nära 3 miljarder EUR fram till år 2008.

- Förutom det ökande intresset från småsparare och institutioner är andra viktiga drivkrafter de regleringar flera europeiska länder infört kring att pensionsbolag öppet ska redovisa huruvida de tar etisk hänsyn i sina placeringar. En annan viktig drivkraft är det ökade intresset för skattelättnader på etiska fonder, ett fenomen som redan idag finns i Holland och som vi i Sverige också börjat titta på, avslutar Tonika Hirdman.

Fakta ABN AMRO Asset Management
ABN AMRO Asset Management är ett fristående affärsområde inom ABN AMRO Bank, etablerat 1933. Huvudkontoren finns i London och Amsterdam, men omfattande verksamheter finns också i Atlanta, Chicago, Hongkong och Singapore. Kapitalförvaltningsverksamheten har kontor i 30 länder och finns representerade i ytterligare 24. Idag har kapitalförvaltningen 1 600 medarbetare, varav 400 förvaltare. Totalt förvaltar ABN AMRO Asset Management 166 miljarder EUR.För mer information, kontakta
Tonika Hirdman, VD Banco Fonder
Tfn: 08-572 353 74
E-post: tonika.hirdman@banco.se


Banco Fonder AB, grundat 1975, koncentrerar sin verksamhet kring sparande i fonder. Banco Fonder erbjuder ett stort och varierat fondutbud med olika placeringsinriktning och risk. Som extra krydda i fondsortimentet finns fonder från ägaren ABN AMRO, en av världens ledande kapitalförvaltare. Genom att Banco Fonder är del av ett internationellt nätverk kan våra kunder tidigt ta del av trender och innovativa produkter som placerar på spännande tillväxtmarknader. Förvaltat kapital uppgår totalt till nära 17 miljarder kronor fördelat på ca 155 000 kunder. Banco Fonder är en del av Alfred Berg Asset Management, som ägs av ABN AMRO Bank. För information se www.banco.se