Banco Fonder AB

Banco öppnar åter för investeringar i Clas Ohlson

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2008 09:57 CEST

Banco beslutade i oktober 2005 att sälja hela sitt innehav i Clas Ohlson på grund av företagets bristande kontroll av underleverantörer i Kina. Framförallt kritiserades bolaget för att de jobbade för långsamt med frågorna. Nu bedömer Banco att Clas Ohlson har kommit så pass långt med kontrollen av sociala risker i leverantörsledet att de återigen uppfyller Bancos kriterier för investeringar.

- För att vi skulle vara beredda att investera igen var det viktigt att Clas Ohlson uppnådde en bra grundläggande nivå i sin hantering av leverantörerna. Vi ställde även ett antal krav som de var tvungna att godkänna och det är glädjande att kunna meddela att vi är nöjda med de svar vi har fått och vi öppnar nu för investeringar igen. Clas Ohlson har varit öppna i sin dialog med oss och tagit till sig av kritik som vi framfört. Vi ser fortfarande att bolaget har stora risker men att de nu har en helt annan vilja att förbättra sitt arbete och det är därför viktigt för oss att få vara med och påverka, säger Helena Olander, analytiker inom ansvarsfulla placeringar på Banco.

Beslutet att stoppa investeringarna år 2005 grundades på att Clas Ohlsons hantering av underleverantörer bedömdes vara en uppenbar affärsrisk. Företaget hade en generell policy om att leverantörer inte fick anställa barnarbetare men kunde inte påvisa hur den följdes upp. Sedan dess har Clas Ohlson tagit fram en uppförandekod och genomfört en rad åtgärder för att förbättra kontrollen. Företaget har bland annat startat upp ett eget inköpskontor i Shanghai som ska ha hand om alla inköp från Asien. En person med ansvar för bolagets uppförandekod och CSR-arbete har utsetts och man har även valt att utöka internrevisionerna på plats i Asien.

Banco kommer även i fortsättningen föra en aktiv dialog med Clas Ohlson för att säkerställa att företaget uppfyller kraven och utvecklas. Representanter från Banco kommer bland annat besöka ett antal av Clas Ohlsons leverantörer i Asien under nästa år.

- Viktigast är självklart att företaget fortsätter det arbete de har påbörjat med hanteringen av sina leverantörer. Ett annat viktigt område som fortfarande behöver förbättras är bolagets transparens när det gäller CSR-frågor. Vi har uttryckt önskemål om att de borde bli bättre på att kommunicera de framsteg som bolaget gör inom det här området, säger Helena Olander.

Helena Olander, analytiker inom ansvarsfulla placeringar på Banco
Tel: 08-5723 54 30, 070-423 54 30
E-post: helena.olander@banco.se

Erik Jacobsson, pressansvarig Banco
Tel: 08-5723 53 33, 070-423 53 33
E-post: erik.jacobsson@banco.se

Pressbilder finns tillgängliga på http://www.banco.se/OmBanco/press.aspx

Banco grundades 1975 och är ledande i Sverige inom ansvarsfulla placeringar och ideella fonder. Idag har Banco ett fyrtiotal anställda och är en del av Alfred Berg Kapitalförvaltning, som ägs av Fortis Investment Management. Bancos förvaltade kapital uppgår totalt till drygt 17 miljarder kronor. För information se www.banco.se