Fjärde Världen

Bangladesh: Global namninsamling för fred i Chittagong Hill Tracts överlämnad

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2010 21:26 CET

Sedan startandet av en väpnad konflikt på 1970-talet har de inhemska jumma-folken i Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, drabbats av våld, massakrer och markstöld. Det icke genomförda "Chittagong Hill Tracts-fredsavtal" som undertecknades av regeringen och ursprungsfolken 1997, har uppmärksammats i en internationell namninsamling som överlämnades till Bangladeshs regering den 21 mars i år.

De två största jumma-stammarna i Chittagong Hill Tracts i Bangladesh, de 350.000 starka chakma och marma, är båda buddhistiska, medan andra stammar är hinduer, kristna eller utövar sin egen religion. Chittagong Hill Tracts är robusta och branta, vilket gör det svårt att odla mat.

Att göra det bästa av marken innebär för jumma-stammarna att utöva en form av "skiftesbruk", odlande mat i mindre delar av sitt territorium, innan de går vidare till annan plats och gör det möjligt för landet att återhämta sig. Detta kallas lokalt att "jhum"-odla, ursprunget till begreppet "jumma ".

Mru bor längre bort från de andra jummafolken, på kullarnas toppar. De lever i allmänhet i hus byggda på höga pålar.

Regeringen i Bangladesh har länge sett Chittagong Hill Tracts som tomt land till vilket man kan föra bengaliska nybyggare, med föga hänsyn till områdets jumma-invånare. Under de senaste 60 åren har jummas gått från att vara praktiskt taget de enda invånarna i Hill Tracts till att vara nästan klart färre än de nybyggare.

Förutom att vara på flykt från bosättare, som får den bästa marken, har jummas utsattas för våldsam repression från Bangladesh-militären. Ända sedan Bangladesh blev självständigt 1971, har jummas upplevt vågor av mord, tortyr och våldtäkt, och deras byar brändes ner i en folkmordskampanj mot dem. Ett politiskt parti bildades, Jana Samhati Samiti, med en militär gren, som svar på dessa attacker.

År 1997 undertecknar jummas ett fredsavtal med regeringen som sätter stopp för några av de värsta grymheterna. Men tio år efter undertecknandet av fredsavtalet, fortsätter gripanden och trakasserier av aktivister, våldtäkter av jumma -kvinnor och andra kränkningar av mänskliga rättigheter fortfarande. Mark fortsätter att stjälas från jumma-stambefolkningen, av både armén och bosättare som stöds av regeringen.

Fredsavtalet lovade regionalt självstyre och garantier för legitima rättigheter för ursprungsbefolkningar. Dock har det alltså gjorts få framsteg i genomförandet av detta avtal under mer än tio år.

Den nya Awami League-regering som kom till makten i Bangladesh 2009 har utlovat ett fullständigt genomförande av CHT -fredsavtalet i sitt valmanifest. En internationell koalition av ursprungsbefolkningar och icke-statliga organisationer uppmanar nu det internationella samfundet att stödja en hållbar lösning. 

En kopia av denna framställan finns här. Den levererar ett budskap om fred till regeringen i Bangladesh: www.CHT-global-voices.com

Denna internationella namninsamling för fred i området  överlämnades till Bangladeshs statsminister av japanska parlamentsledamöter den 21/3 i år, se:

http://cht-global-voices.com/contens/news/index.php

Nyhetslänkar m överlämnandet:
TV News
The Daily Star(English)
http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=131041
bdnews24.com(English)
http://www.bdnews24.com/details.php?id=156389&cid=2
Prothom Alo(Bengali)
http://www.prothom-alo.com/detail/date/2010-03-23/news/51050

Pressmeddelande: http://cht-global-voices.com/report/100321JNpressrelease4e.pdf

Faktabakgrunder, på engelska, från bl a Survival International m fl:

http://www.survivalinternational.org/tribes/jummas

http://www.survivalinternational.org/news/2199

http://www.thedailystar.net/story.php?nid=127367

http://www.jpnuk.org.uk/ http://picasaweb.google.co.jp/jummanet/

CHT Commission, Amnesty International, EU:

http://www.chtcommission.org/wp-content/uploads/2010/02/CHTC_MemoToPM_Feb2010KhagrachoriAttack.pdf

http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA13/006/2010/en

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/113070.pdf

Petitionen "Stop Grabbing Jumma Land and Implement CHT Accord":

http://www.ipetitions.com/petition/stopgrabbingjummaland/

http://www.jummanet.org/en/index.html  

Videos:

http://www.survivalinternational.org/films/massacrecht

http://www.youtube.com/watch?v=MRl_q3zz3K8

http://www.youtube.com/watch?v=Qyd0av_aAeA

Bilder och fakta från IWGIA:

http://www.iwgia.org/sw28452.asp

 

 

 Fjärde Världen handlar om:
-  Ursprungsfolk: samer, indianer, aboriginer, tuareger m fl
-  Romer, assyrier, europeiska minoritetsfolk m fl
-  Kulturmöten, -krockar, religioner, tänkesätt.
-  Arbetet mot rasism och krig.

Fjärde Världen
Klara Södra Kyrkog 20
Box 163 20
103 26 Stockholm
Tel: 08-84 49 15
E-post: post@f4world.org
Hemsida: www.f4world.org
Pren/medl; 220:-  pg 479 54 91-2