Finansförbundet

Bankanställda får stå tillbaka för högre vinstutdelning till aktieägarna

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 09:18 CET


I en undersökning som Finansförbundet genomförde i slutet av
2012 framgår det tydligt att personalkostnadsökningarna över tid är svagt
positiv medan utdelningarna till aktieägarna är mycket positiv. Personalen får
en liten del av vinsten medan aktieägarna får en betydligt större del. Dessutom
följs ett år av låg aktieutdelning av lägre personalkostnader nästkommande år.
Går det dåligt för banken drabbar det personalen i form av kostnadsminskningar.

De fem bankkoncerner som Finansförbundet analyserat har sedan
finanskrisen återigen blivit lönsamma. År 2011 gjorde t.ex. Swedbank en vinst
på nästan 12 miljarder, varav 6 miljarder delades ut till aktieägarna. Av
Nordeas vinst på drygt 22 miljarder gick 40 procent till aktieägarna.

SEB och Nordeas utdelningspolicy är att 40 procent av vinsten
ska gå till aktieägarna. SEBs utdelning till aktieägarna för 2012 ökade till 52
procent. Swedbanks målsättning är ännu generösare. Här får aktieägarna så mycket
som 50 procent av vinsten och för 2012 ökade aktieutdelningen till hela 75
procent. Handelsbanken och Danske Bank presenterar inga siffror i sina
riktlinjer men anger istället att utdelningen ska vara konkurrenskraftig i
förhållande till andra bankaktier. Vilket skulle innebära att utdelningen som
lägst hamnar på runt 40 procent av den årliga vinsten.

- ”De anställda är en mycket viktig resurs för bankerna och de som genererar vinst. Därför
är det naturligt att de som arbetar på bank är med och delar på vinsterna i
goda tider. Speciellt med tanke på att motsatt förhållande gäller i dåliga
tider. Är lönsamheten i bankerna låg som under finanskrisen drabbar det
personalen i form av lägre personalkostnader”, säger Ulrika Boethius, förbundsordförande
i Finansförbundet, i en kommentar till bankernas extremt höga utdelningar till
aktieägarna.

*Lägre personalkostnad innebär exempelvis
personalneddragningar, svag löneutveckling etc.

För ytterligare information, kontakta:

Ulrika Boëthius, Förbundsordförande, Finansförbundet

Mobil: 070-413 41 01 eller mejl ulrika.boethius@finansforbundet.se

Göran Ekdahl, presschef, Finansförbundet

Mobil: 070-413 03 28 eller mejl goran.ekdahl@finansforbundet.se


 

 


Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.