Almis mediarum

Bankchefer tror på stark konjunktur

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2014 08:57 CET

En majoritet av bankkontorscheferna anser att konjunkturutvecklingen kommer att stärkas under 2014. Tron på en positiv konjunkturutveckling inför det nya året är högre än på flera år. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.

Inledningen på det nya året blir lite avvaktande, sedan tar konjunkturen fart ordentligt, i alla fall om bankcheferna får rätt. Under årets första kvartal förväntar sig 35 procent att konjunkturen stärks. På ett års sikt tror så mycket som 79 procent på en fortsatt förstärkning av konjunkturen. Bankcheferna är betydligt mer optimistiska inför 2014 jämfört med motsvarande undersökning inför 2013 då en betydande majoritet trodde att konjunkturen skulle försvagas under året.

Utlåningen ökar
Bankernas företagsutlåning ökar. Vart tredje bankkontor uppger att utlåningen ökade under sista kvartalet 2013. Man är också mycket positiv till den framtida utlåningen, 80 procent av bankcheferna tror att utlåningen kommer att öka på ett års sikt. -Bankkontorens tro på framtiden är den högsta på flera år och den positiva attityd som växt fram under 2013 stärks nu ytterligare. Även små och medelstora företag har blivit mer positiva, det är tydliga signaler vi får från Almis rådgivare över hela landet. Det är inte bara bankernas utlåning som ökar, vi ser också att Almis utlåning till små och medelstora företag ökar, säger Anna Hallberg, vice vd Almi Företagspartner.

Bankerna minskar utlåningsmarginalen
Trenden med minskande utlåningsmarginaler håller i sig. Andel kontor som uppger att marginalen ökat är mycket få och ligger på en historiskt set mycket låg nivå.

Lättare att låna
Det har blivit något lättare för företagen att få lån, vilket också är en positiv konjunktursignal. För nya företag har det blivit betydligt lättare att låna. Även om det fortfarande är något svårare för nya företag att få lån jämfört med bankernas befintliga företagskunder. -Behovet av Almis lån är viktigt även när konjunkturen stärks. För många är Almis kompletterande lån avgörande för att företaget ska kunna investera och möta en ökad efterfrågan. Särskilt för företag med nya innovativa idéer och företag som vill växa, både i Sverige och internationellt, säger Anna Hallberg.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag
Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningen
Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 25-29 november 2013.

Läs Almis Låneindikator, december 2013 »
http://www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör
Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om Almi
Almi erbjuder rådgivning, lån, riskkapital och inkubatorprogram. Det kan gälla idéer i tidiga faser eller befintliga företag som står inför en tillväxt- och expansionsfas. Vi vill se fler framgångsrika företag som skapar tillväxt och förnyelse. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.