Finansförbundet

Banker bryter mot jämställdhetslagen

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 12:03 CET

Svenska banker och finansföretag lever inte upp till jämställdhetslagens
krav. Många saknar aktuell jämställdhetsplan och ännu fler gör inte en
årlig lönekartläggning – vilket det åligger arbetsgivaren att göra
enligt lagen. Detta visar på ett ointresse att kartlägga och åtgärda
osakliga löneskillnader i branschen. I Finansförbundets medlemstidning
Finansvärlden – som kommer ut fredag den 12 dec beskrivs detta i en
artikel som bygger på en undersökning som förbundet gjort bland klubbar
och kontaktombud.

Såväl artikeln som undersökningen finns att läsa på Finansförbundets
webbsajt www.finansforbundet.se.

FINANSFÖRBUNDET
För frågor:
Leif Karlsson, informationschef 0704 -130 310
Jenny Forsberg, ombudsman 0704 - 130 350