Riksdagen

Bankernas inlåningsmonopol avskaffas

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 08:48 CEST

Det ska bli möjligt att spara pengar hos andra företag än banker. Finansutskottet har ställt sig bakom regeringens förslag att avskaffa bankernas inlåningsmonopol. Förslaget är en del i en större modernisering av lagarna för banker och kreditmarknadsföretag.

Syftet med att avskaffa bankernas inlåningsmonopol är att öka valmöjligheterna för konsumenterna och ge dem möjligheter att sätta in sina sparpengar hos fler företag. Det kan handla om både kreditinstitut och icke-finansiella företag som säljer olika typer av varor och tjänster. Den ökade konkurrensen ska förhoppningsvis leda till högre inlåningsräntor och bättre villkor för kunderna.

Enigt utskott mot regeringen
Ett enigt finansutskott gick emot regeringens förslag om vilka företag som ska behöva tillstånd för att bedriva finansieringsrörelse och reglerna för internbanker i en koncern.

Regeringens föreslår att företag som ger krediter till kunder som köper företagets varor och tjänster inte ska behöva tillstånd för att driva finansieringsrörelse. Alla partier i finansutskottet tycker att undantaget också ska gälla för krediter som ges till kunder till andra företag inom samma koncern för köp av dessa företags varor och tjänster. Så fungerar det redan i dag. Men regeringen bör också analysera hur det ska se ut i framtiden, bland annat med hänsyn till EU:s lagar.

Regeringen föreslår också att en internbank i en koncern ska slippa tillstånd för att driva finansieringsrörelse bara om det mottagande bolaget i sin tur inte lånar ut. Ett enigt utskott menar att det inte ska spela någon roll om det mottagande bolaget lånar ut eller inte. Om internbanken inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet ska det inte i något fall behövas tillstånd.

Riksdagen planerar att debattera och fatta beslut i frågan onsdagen den 12 maj.

Ring föredragande i finansutskottet Charlotte Hedberg, tfn 08-786 47 26, för mer information.

Förarbeten
Regeringens proposition 2002/03:139
Finansutskottets betänkande 2003/04:FiU15

Magnus Korkala
Riksdagens informationsenhet, tfn 08-786 40 79, 020-349 000