Almega

Bankernas marginaler ökar - utrymme att sänka låneräntan

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 11:00 CET

Almega och Fundcurve presenterar idag den första barometern för företagslån. Syftet med denna regelbundet återkommande rapportserie är att skapa en bredare debatt och kunskap om företagslånen på samma sätt som FI och många andra redan idag bidrar till att sprida kunskap om bolån.

Vid årsskiftet börjar de så kallade Basel 3-reglerna att gälla. Dessa reglerar bankernas kapitaltäckningskrav och medför bland annat att lån till små och medelstora företag blir billigare för bankerna.

– Enligt våra beräkningar bör de små och medelstora företagen i snitt få räntesänkningar på mellan 0,5 – 1,2 procentenheter. Uteblir sänkningarna kommer bankernas lönsamhet på lån till vissa små och medelstora företag att mer än fördubblas, säger Fundcurves vd Tommy Furland.

Bruttomarginalerna på företagslån ökade under tredje kvartalet 2013 med 0,03 procentenheter till 1,73 procentenheter och totalt under 2013 är ökningen 0,18 procentenheter.

– De ökade bruttomarginalerna bekräftas även av bankernas delårsrapporter och motiveras ofta av att just Basel 3-reglerna kräver högre marginaler. Ett påstående som enligt den rapport vi nu presenterar är missvisande även för de större företagen, säger Tommy Furland.

Almegas och Fundcurves rapport visar nämligen att effekten av högre kapitalkrav till största del motverkas av att riskerna i företagslånen parallellt har minskat. De ökade marginalerna har istället ökat bankernas lönsamhet på företagslån.

– Genom att på det här sättet visa hur bankernas marginaler och lönsamhet på företagslån ser ut bidrar vi till att pressa räntorna. Pengarna stannar istället i företaget så att tillväxt och utveckling gynnas istället för bankerna. Det är särskilt viktigt i tider av låg investeringsnivå och hög arbetslöshet, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg.

För mer information:

Tommy Furland
vd Fundcurve
tfn: 070-330 28 25

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega
tfn: 070-345 69 51


Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik