Vänsterpartiet

Bankgarantierna ökar bankernas riskbenägenhet

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 14:04 CET

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson från Vänsterpartiet har i en interpellation till finansmarknadsminister Peter Norman (M) lyft frågan om den snedvridna konkurrensen på bankmarknaden som uppstår pga. statens bankgarantier.

- Vi måste få reda på hur stor betydelse de statliga stöden har, både när det gäller direkta och indirekta, för de banker som anses som systemviktiga, säger Ulla Andersson ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

- Det är tydligt att garantin ökar bankernas riskbenägenhet och att det snedvrider konkurrensen på bankmarknaden, avslutar Ulla Andersson (V).

Läs hela interpellationen som bifogad fil.

För mer information:
Kontakt: Ulla Andersson 070-237 99 91
Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64