Socialdemokraterna

Bankkunderna måste få del av bankernas vinster

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 16:30 CET

Den senaste tiden har rapporterats att de fyra svenska storbankerna redovisar mycket goda vinster. SEB noterar enbart för de tre sista månaderna en nettovinst på ca 2 miljarder kronor och Föreningssparbanken en motsvarande vinst på ca 4 miljarder kronor. Som ett resultat av detta förelås bl.a. ökade aktieutdelningar. Mönstret går igen hos alla de fyra storbankerna och vinstökningarna förväntas hålla i sig.

- Jag välkomnar att det går bra för våra banker. Det visar att Sverige har en stark finansiell sektor och goda ekonomiska förutsättningar. Men jag utgår också ifrån att bankerna nu låter vinsterna komma bankkunderna till del. Det finns all anledning för bankerna att se över sin avgiftsstruktur exempelvis för de kunder som handlar med kontokort utomlands säger finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg.

- Jag har tidigare sagt att bankerna borde kunna erbjuda sina kunder bättre räntor vid inlåning. När nu bankerna visar så goda resultat borde det vara naturligt att detta kommer kunderna till del genom bättre räntor på löne- och sparkonton avslutar Sven-Erik Österberg.

Sven-Erik Österberg finns tillgänglig för kommentarer. Kontakta Magnus Hedberg, 070-543 27 31.