Finansförbundet

Bankstrejk i Norge

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 16:52 CEST

Finansförbundets förbundsstyrelse har beslutat att förklara att alla medlemmar rekommenderas iaktta neutralitet i förhållande till arbetsuppgifter som kan anses flyttade till Sverige om strejken bryter ut i Norge på morgonen tisdagen den 7 juni 2011. Att iaktta neutralitet innebär att inte utföra så kallat konfliktsmittat arbete som kan anses vara flyttat från Norge till Sverige med anledning av arbetsmarknadskonflikten.

Bakgrund

Parterna är inte överens om att reglera kompetensutvecklingsfrågor i det centrala avtalet. Det norska Finansforbundet vill ha riktlinjer för kompetenskartläggning och insatser för kompetensutveckling samt ersättning för genomförda utvecklingsinsatser. Arbetsgivarsidan vill inte ha detta reglerat i centrala avtal. Frågan är reglerad på företagsnivå i de flesta företag. Nu är parterna i medling och blir de inte färdiga på måndag så är det varslat om total arbetsnedläggelse från tisdag morgon.

Formaliteter

Att rekommendera medlemmarna att iaktta neutralitet betraktas inte som en sympatiåtgärd och kräver därför inte något varsel från svenska Finansförbundets sida.

För ytterligare frågor kontakta

 Per Karlberg                                                       Henrik Cronier

Förbundssekreterare                                          Förbundsjurist

070-4130320                                                      070-4130349