Svenskt Näringsliv

"Bantningskuren"

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 12:29 CEST

Investeringarna i svensk ekonomi tar inte fart. Få nya företag startas och inköp flyttas till låglöneländer. Sysselsättningen minskar i näringslivet. Denna bantningskur ger resultat. Lönsamheten i börsföretagen har börjat vända upp och riskexponeringen minskar. Men det dröjer flera år innan företagen är redo för nya stora satsningar. Och hushållens disponibla inkomster ökar knappt alls de närmaste två åren

Den försiktiga optimism som fanns hos många industriföretag i början på året har kommit av sig. Fokus ligger i stället på minskade kostnader. I den privata produktions- och tjänstesektorn minskar sysselsättningen både i år och nästa år.

– Många företag är hårt inriktade på att konsolidera sin ekonomi. Fortfarande har alltför många företag en allt för hög belåningsgrad, överkapacitet och pressad lönsamhet, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Många exportföretag får också en sämre konkurrenskraft till följd av den försvagade dollarn. Konsekvenserna av den starkare kronan syns redan i en ökande import. Företagens bantningskurer innebär att inhemska underleverantörer ersätts med produktion i låglöneländer.

Den starka sysselsättningsuppgången i slutet av 1990-talet var till stora delar offentligt finansierad. Men nu tvingas också stat och kommuner till en bantningskur.

- Prognoserna om skatteintäkter har varit för optimistiska. Fler nedskärningar är att vänta vilket bidrar till hushållens skrala inkomstlyft under året, fortsätter Fölster. Bantningskuren kommer emellertid så småningom att försätta tillräckligt många företag i ett läge där de kan investera igen. Men det kommer sannolikt att ta flera år.

I rapportens strukturdel, Investeringar som indikator på regional utveckling, visas att investeringsklimatet i stora delar av landet är svagt för lokalt verksamma företag.

Hela konjunkturprognosen finns på: www.svensktnaringsliv.se

För mer information, kontakta:
Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 43160 / 070-304 3160
Göran Johansson Grahn, nationalekonom, tfn 08-553 43103 / 070-318 3103
Fabian Wallen, nationalekonom, tfn 08-553 43156/ 070-568 8055
Hanna Widell, nationalekonom, tfn 08-553 43102/ 070-364 3102
Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12