Banverket

Banverket åtalas för utsläppet i Lyabäcken juli 2003

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 13:17 CET

Åklagare Ingvar Wennersten har idag lämnat in en ansökan om stämning mot Banverket och projektchefen vid Projekt Hallandsås för miljöstörning för utsläppet vid Lyabäcken i juli 2003.Banverket beklagar händelsen i Lyabäcken, men delar inte åklagarens uppfattning om oaktsamhet och brister i kontrollen av arbetet i projektet. Banverket ser fram emot att få en rättslig prövning och få klarlagt om den här händelsen kan bedömas vara ett brott.

Ett stort arbete har lagts ned på att åtgärda effekterna av utsläppet, och det har varit framgångsrikt. Länsstyrelsen friskförklarade Lyabäcken 2004, och djur och växtlivet har återhämtat sig.
Banverket har ett helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker,
miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Kontakta:Helena Tilander

Pressansvarig

0243 – 44 55 72

070 – 724 55 72

helena.tilander@banverket.seInformation om Banverket:

www.banverket.se