Banverket

Banverket anpassar organisationen efter nya krav från omvärlden

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:26 CET

I dag går Banverkets 3 000 anställda i de förvaltande enheterna in i en ny organisation.

- Vi ändrar inte styrning och organisation för att den gamla organisationen varit dålig – den har varit rätt för sin tid. Vi anpassar oss till en förändrad omvärld, säger generaldirektör Per-Olof Granbom.Sedan bildandet 1988 har Banverket stått i centrum för en dramatisk utveckling av den svenska järnvägen. Det har aldrig tidigare i Sveriges historia transporterats så mycket gods och så många resenärer på järnväg som idag. Och det finns ett stort antal nya operatörer som alla ska få plats på spåren.

Kärnverksamheten för Banverket är att leverera förutsättningar för effektiv tågtrafik varje dag och investera för ett konkurrenskraftigt järnvägssystem i framtiden.

Men dagens järnvägstrafik har problem med punktligheten, och många investeringsprojekt blir dyrare än beräknat.

Banverkets nya organisation har kommit till för att lösa de problemen.

– Vi har byggt en struktur med utgångspunkt i de värderingar och synsätt med kundorientering och bättre styrning som vi ville ha, säger generaldirektör Per-Olof Granbom.

Banverket har nu en sammanhållen leveransdivision med uppgift att klara drift och underhåll och att hela tiden ha kontroll på hur tågen går, samt en investeringsdivision som på ett likartat sätt i hela landet ska kalkylera och genomföra investeringar och driva stora påverkande samhällsprojekt med de krav på hänsyn till intressenter och miljö som krävs idag.

Planeringsprocessen får en central styrning som ska se till att kostnaderna för att bygga ny järnväg hålls nere.

Divisionerna övertar det ansvar som hittills har legat på Banverkets banregioner. Men Banverket kommer även i fortsättningen att ha en stark regional och lokal närvaro.

– God kommunikation med resenärer och samarbetspartners är en förutsättning för att Banverket ska kunna bidra till och påverka samhällsutvecklingen runt om i landet, om järnvägen ska bli det framgångsrika transportmedlet för miljön och för effektivare transporter som vi strävar efter, säger Per-Olof Granbom.Banverket har ett helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker,
miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Kontakta:Per-Olof Granbom

Generaldirektör

0243-44 58 01

per-olof.granbom@banverket.seBjörn Östlund

Divisionschef Leverans

0243-44 54 00

070-662 61 01

bjorn.ostlund@banverket.seLotta Brändström

Divisionschef Investering

031-10 32 02

070-623 32 02

lotta.brandstrom@banverket.seHelena Tilander

Pressansvarig

0243-44 55 72

070-724 55 72

helena.tilander@banverket.se

Information om Banverket:

www.banverket.se