Banverket

Banverket arbetar i Lund under Alla helgon

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 10:05 CET

Banverket stänger under Alla helgons helg av banan mellan Lund C och Kävlinge på grund av dubbelspårsutbyggnaden. Detta innebär ökad tågtrafik genom Lomma under helgen.

Arbetet i Lund pågår från och med klockan 15.00 lördagen den 1 november till och med söndagen den 2 november klockan 15.00.
Arbete innebär att Banverket anpassar plattformen i Gunnesbo efter de längre Öresundståg som nu trafikerar sträckan.

Omledningen av tågtrafiken innebär att det på sträckan Kävlinge-Furulund-Flädie-Lomma-Arlöv kommer att passera cirka 55 persontåg under det aktuella dygnet. Godstrafiken förblir oförändrad.

Resenärerna påverkas enligt nedan:
" Resande med Öresundståg och Pågatåg: Sträckan Lund C - Kävlinge och Teckomatorp - Kävlinge ersätts med buss. Alla Öresundståg till och från Göteborg stannar i Kävlinge.
" Resande med Linx sträckan Lund-Göteborg: Lund C trafikeras inte av Linx. Resenärer får åka buss mellan Lund och Kävlinge där Linx gör uppehåll för att ta upp och släppa av resenärer.


Stationsvärdar
Stationsvärdar finns i Lund och i Kävlinge för att hjälpa resenärer till ersättningsbussar.

Banverket beklagar eventuella besvär för berörda resenärer och hoppas på förståelse.


För mer information, kontakta:
SJ Tfn: 0771-75 75 75 o www.sj.se
Skånetrafiken Tfn: 0771-77 77 77 o www.skanetrafiken.skane.se
www.banverket.se


Banverket bygger dubbelspår på Västkustbanan, sträckan
Lund C - Kävlinge, för punktligare, snabbare och tätare tågtrafik.
Ombyggnaden ska stå klar sommaren 2005.