Banverket

Banverket beslutar om utbyggnad av tunnel under Varberg

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 16:54 CEST

Banverket har nu beslutat välja alternativ Stadsmiljötunnel (SMTÖ) för utbyggnad av tunnel under Varberg. Alternativet innebär en ny station i anslutning till nuvarande station samt förläggning av järnvägen i en ca 3 km lång tunnel under staden från stationen och söder ut mot Breared och Hamra.

Utbyggnaden av järnvägen genom Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan. Målet är att skapa förutsättningar för snabba, effektiva och miljövänliga transporter inom regionen och mellan regioner.

Banverket har genomfört en järnvägsutredning, inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för utbyggnaden Varberg - Hamra på Västkustbanan. Utredningen har behandlat två olika sträckningsalternativ för en tunnel under staden, Stadsmiljötunnel (SMTÖ) och Centrumtunnel (CT).

Banverket har nu, på grundval av utredningens resultat och inkomna remissvar, beslutat välja alternativ Stadsmiljötunnel (SMTÖ) för utbyggnad. Alternativet innebär en ny station i anslutning till nuvarande station samt förläggning av järnvägen i en ca 3 km lång tunnel under staden från stationen och söder ut mot Breared och Hamra.

Då projektet innebär ombyggnad av befintlig järnväg på längre sträcka än 5 km kommer Banverket i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken att ansöka om tillåtlighetsprövning av projektet hos regeringen.

Enligt Banverkets förslag till ”Framtidsplan för järnvägen i Sverige, 2004-2015” kommer utbyggnaden att genomföras under senare halvan av planperioden, mellan år 2010-2015.