Banverket

Banverket bjuder in till samrådsmöte om sträckan Jönköping C-Rocksjön

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 08:33 CEST

Resandet har ökat kraftigt i Jönköpingsregionen och den enkelspåriga sträckan mellan Rocksjön och Jönköping C utgör en besvärlig flaskhals för tågtrafiken. En förstudie inför framtida ombyggnad har precis inletts. För att informera Jönköpingsborna och för att ta reda på vad de tycker bjuder Banverket in till ett möte den 6 oktober.

- I arbetet med att ta fram en förstudie är dialogen med allmänheten mycket viktig, säger projektledare Magnus Alfredsson. De som bor nära - eller ofta åker på - järnvägen sitter inne med viktig kunskap och deras synpunkter vill vi ta del av.

I ett långsiktigt hållbart samhälle utgör tågtrafiken en viktig del. Banverket arbetar för att förbättra resandemöjligheten i Jönköpingsregionen och i Framtidsplanen 2004-2015 ingår en ombyggnad av Jönköping C-Rocksjön.

Det tar tid att planera järnväg. Den förstudie som just har påbörjats är det första formella steget i planeringsprocessen. Förstudien ska resultera i att ett av flera alternativ kan väljas ut. Det alternativet studeras därefter närmare i en järnvägsplan. Ombyggnaden beräknas vara klar 2015.

Samrådsmötet den 6 oktober hålls i Kulturhuset i Jönköping och det startar klockan 18.30. Bibliotekschef Erik Lindfelt är moderator.

Mellan klockan 17.00 och fram till mötesstarten 18.30 är det Öppet Hus med tillfälle att prata med representanter från Banverket.

Kontakta:

Magnus Alfredsson
Projektledare
040-20 26 21
0705-92 84 27
magnus.alfredsson@banverket.se

Jenny Åkerholm
Utredare
040-20 29 45
jenny.akerholm@banverket.se

Bodil Sonesson
Informatör
040-20 25 27
0702-83 99 05
bodil.sonesson@banverket.se

Information om Banverket:
www.banverket.se