Banverket

Banverket byter kontaktledningar i Kålgårdsbergstunneln, Uddevalla

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 16:15 CEST

Järnvägsanläggningen i Kålgårdsbergstunneln, Uddevalla, kommer att uppgraderas under hösten 2003.

Banverket kommer att byta ut kontaktledningen och montera en ny tunnelbelysning.

Uppgraderingen kommer att påbörjas under vecka 41 (6 oktober) och pågå åtminstone fram till vecka 43 (slut den 26 oktober) och ske både dagtid och nattetid. Vissa störningar på grund av bullrande maskiner kan komma att förekomma.

Arbetet är ett led i Banverkets underhålls- och utbytesverksamhet för punktlig och säker trafik på Bohusbanan.

Banverket Västra banregionen