Banverket

Banverket dumpade inte pris

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 10:53 CEST

Det finns inte stöd för att misstänka att Banverket Produktion satte priset för lågt för att vinna entreprenader för underhåll i sydvästra Sverige. Det slår Konkurrensverket fast.
– Bra att frågan nu är utredd, säger Banverkets t.f. general­direktör Per-Olof Granbom.

Banverket handlar upp en allt större del av järnvägarnas underhåll i konkurrens mellan Banverkets resultatenheter och andra aktörer på marknaden.

Konkurrensverket har granskat Banverkets upphandling av underhålls­entreprenader för fyra bansträckor på Västkustbanan och Kust-till-kustbanan. Banverket Produktion vann kontraktet, värt cirka 310 miljoner kronor på tre år.

I granskningen har ingått alla anbud på sträckorna, tidigare avtal, anbudsunderlag och annan dokumentation. Konkurrensverket bedömer att det inte finns stöd för att Banverket Produktion genom sin prissättning i de aktuella anbuden har missbrukat sin dominerande ställning genom underprissättning. Konkurrensverket finner därför inte skäl att utreda saken vidare.

– Vi arbetar för att få mer järnväg för pengarna och där är konkurrens­utsättningen en viktig del. Därför är det bra att det nu finns kvitto från en utomstående granskare på att vi kan hantera rollerna som beställare och utförare, säger Banverkets t.f. generaldirektör Per-Olof Granbom.

Konkurrensutsättningen av underhållet startade 2002 och omfattar ännu knappt halva järnvägsnätet. Hittills har Banverket Produktion vunnit 10 kontrakt, fyra har vunnits av brittiskägda Carillion och fyra av nederländskägda Svensk Banproduktion.

På sikt är målet att underhållet av hela det svenska järnvägsnätet ska upphandlas i konkurrens.


Kontakta:

Ola Nilsson

Pressansvarig

0243 – 44 59 10
070 – 724 59 10
ola.nilsson@banverket.se

Information om Banverket:
www.banverket.se

Konkurrensverkets beslut finns att läsa på:
http://www.kkv.se/beslut/05-0485.htm