Banverket

Banverket får bespruta mot ogräs

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 11:45 CEST

Miljööverdomstolen ger Banverket rätt att använda kemisk bekämpning av ogräs på järnvägen. De inskränkningar som fem kommuner i Småland hade infört är inte rimliga, slår Miljööverdomstolen fast.
Miljööverdomstolen fastställer domarna i Miljödomstolen i Växjö som ger Banverket rätt att använda kemisk ogräsbekämpning.

– Det är bra att frågan nu är prövad så att vi kan komma igång igen med ogräsbekämpningen på de aktuella platserna. Det är viktigt för säkerheten, säger Ann-Cathrine Berggren som är samordnare av vegetationsfrågor på Banverket.

I de fastställda domarna konstaterar domstolen att risken är mycket liten att bekämpningsmedlet sprider sig utanför banvallen samt att medlet på bara några dagar bryts ned i jord. Därför är det inte befogat med ytterligare inskränkningar mot besprutning av banvallarna vid odlingar och vattendrag.

Ogräs försämrar möjligheterna att bromsa tågen och försvårar säkerhetsbesiktningar av järnvägen. Medlet Roundup bio som Banverket använder är godkänt av Kemikalieinspektionen.

Miljööverdomstolen är högsta instans för målen som egentligen gäller inskränkningar som Nässjö, Vetlanda, Aneby, Habo och Mullsjö kommuner hade infört 2003.


Kontakta:

Ann-Cathrine Berggren
Vegetationssamordnare
0243 – 44 57 77
070 – 724 57 77
ann-cathrin.berggren@banverket.se

Ola Nilsson
Pressansvarig
0243 – 44 59 10
070 – 724 59 10
ola.nilsson@banverket.se

Information om Banverket:
www.banverket.se