Banverket

Banverket fortsätter utreda ny mötesstation mellan Skåre och Kil

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:24 CET

Banverket har beslutat att fortsätta utredningen av en ny mötesstation mellan Skåre och Kil på Värmlandsbanan. En ny mötesstation skapar möjlighet för fler tåg att trafikera sträckan i framtiden.

Förstudien av en ny mötesstation mellan Skåre och Kil är nu avslutad. Banverket har beslutat att gå vidare med en järnvägsplan som är nästa steg i utredningen.
Sträckan mellan Karlstad och Kil är en av de sträckor med enkelspår i Sverige där det passerar flest tåg per dygn. En ny mötesstation, som innebär att tåg kan mötas på sträckan, skulle skapa möjlighet för både mer gods- och persontrafik på Värmlandsbanan i framtiden.

- Förstudien visar tydligt att ett av de alternativ som vi har utrett strax söder om Kil kommer att få störst positiv effekt både för person- och godstrafiken på sträckan, säger Sofi Persson, projektledare Banverket.

Förstudien av att bygga en ny mötesstation på den 14 kilometer långa sträckan mellan Skåre och Kil startade i december 2008. Under våren 2010 börjar Banverket arbetet med järnvägsplanen. Om den går igenom kan det bli byggstart tidigast 2011/2012.

Fakta Värmlandsbanan
Värmlandsbanan är en enkelspårig bana som sträcker sig mellan Laxå och gränspassagen mot Norge vid Charlottenberg. Utmed Värmlandsbanans stråk är person- och godstrafiken relativt jämnt fördelad. Det är sträckan mellan Kil och Karlstad som trafikeras av flest tåg. Till Värmlandsbanan ansluter regional tågtrafik från Torsby och interregional tågtrafik från Göteborg.

Sofi Persson, projektledare Banverket: 0706-32 13 21.