Banverket

Banverket ger NCC totalentreprenad på järnvägsprojekt i Kolbäck

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 13:42 CEST

För första gången upphandlar Banverket ett uppdrag som omfattar hela kedjan i processen för järnvägsinvesteringar - från tidig utredning fram till en anläggning i drift. Det är bangårdsombyggnaden i Kolbäck som blir pilotprojekt.
- Genom att erbjuda målrelaterade upphandlingar där entreprenören får arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, kan effektiva lösningar och ett starkt engagemang för järnvägen skapas, säger Kjell-Åke Averstad, chef för Östra banregionen.

Idag måste resenärer från Kolbäck gå över spår via bommar och signaler för att nå plattformen. Efter ombyggnaden ska plattformen nås utan att spåren behöver korsas - dessutom ska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar förbättras. Slitna broar ska ersättas och de hastighetsbegränsningar som idag råder för tågtrafiken tas bort.

Ett ansvar för helheten bygger på förtroende
Banverket upphandlar sedan tidigare all ny- och ombyggnad samt projektering i konkurrens på marknaden, vilket motsvarar ca 80 procent av all produktion. Banverket har valt att pröva metoden, att upphandla ett totalansvar för ett investeringsprojekt, med s k Systematisk kravhantering. Det inkluderar hela processen med förstudie, järnvägsutredning, byggprojektering och byggnation, fram till anläggning i drift. NCC kommer, på uppdrag av Banverket att hålla i samrådsmöten och kontakter med projektets intressenter.

- Vi har sett ett stort intresse för detta upplägg, säger Kjell-Åke Averstad. Flera intressanta anbud har utvärderats och det vinnande konceptet är det som bäst möter våra höga kvalitetskrav.

- Det här kontraktet är ett viktigt steg för oss på en avreglerad marknad, säger Thomas Krekula, avdelningschef, NCC. Vi ser arbetet för förnyelse av bangården i Kolbäck som en utmaning att visa vår kompetens.

Investeringsprojektet i Kolbäck ingår i en överenskommelse mellan staten och Mälarbanans Intressenter AB om att i effektivitetshöjande syfte genomföra ett antal investeringar på Mälar- och Svealandsbanan. Kostnaden beräknas till drygt 200 miljoner kronor och anläggningen ska vara
färdig 2007.