Banverket

Banverket har förlängt varseltiden vid övergång på Bullermyren

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 13:47 CET

Banverket har vidtagit åtgärder vid den omdiskuterade övergången på Svedjegatan i Borlänge. Sedan några veckor tillbaka aktiveras signalerna tidigare än förut när det kommer ett tåg.

Flera personer har upplevt att tiden från det att klockorna ringer till dess att tågen passerar gång- och cykelövergången längs Svedjegatan har varit för kort. Banverket har nu sett över varseltiden och vidtagit åtgärder.

Banverket har förlängt den så kallade ringsträckan och förstärkt ljudet på ringklockorna med syfte att underlätta för människor att kunna passera spåret på ett säkert sätt.

Varseltiden varierar beroende på tågens hasighet. Vid Bullermyren är högsta tillåtna hasighet 60 km/h och varseltiden är nu ca 25 sekunder jämfört med 15 sekunder som är normaltiden för liknande övergångar.