Banverket

Banverket har valt broalternativ för Älandsfjärden

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 12:10 CEST

I arbetet med att välja en bro över Älandsfjärden norr om Härnösand har nu Banverket valt att utreda broförslaget "Air" vidare. Bron "Air" är ritad av arkitekten Inger Berglund, WSP.

Den fortsatta utredningen ska bedöma om "Air" är möjlig att låta bygga i sin nuvarande utformning, eller om det behövs förändringar i konstruktionen för att den ska uppfylla de tekniska och ekonomiska kraven.

Juryn för den arkitekttävling Banverket anordnat för att hitta en bro skrev i sitt utlåtande om den nu valda bron att "Air är ett förslag som lämnar ett eget avtryck i landskapet. Formen är tämligen enkel och logisk och tål att ses både från nära håll och på avstånd. Air är en bro som berör åskådaren både i ljusa sommardagar och mörka vinternätter."

Om Banverket, Projekt Ådalsbanan, får så kallad tillåtlighet för sträckan mellan Härnösand och Veda kan bron över Älandsfjärden börja byggas under 2006. Kostnaden för den 700-900 meter långa bron beräknas till cirka 200 miljoner kronor.

Frågor om bron över Älandsfjärden besvaras av Mats Svensson, projektledare Härnösand - Veda, eller Per-Ola Bruman, projekteringsledare.