Banverket

Banverket inventerar miljön kring Malmbanan

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 16:22 CEST

Under de närmaste månaderna kommer Banverket att genomföra en inventering av miljön kring Malmbanan. Syftet är att skapa en bättre överblick av de områden där järnvägsverksamheten genom åren satt spår i miljön, för att sedan kunna prioritera vilka åtgärder som ska genomföras för att göra mest nytta.

De verksamheter som kan ha gett spår i miljön är bl a anläggningar och dess fyllning, rullande materiel, drift och underhåll av anläggningar och gods som transporterats och hanterats.

När inventeringarna är klara går vi vidare med undersökningar på de platser där det kan finnas miljörisker. Samma typ av arbete genomförs över hela landet. Detta för att få bättre möjligheter att leva upp till Miljöbalkens krav och att nå upp till de kvalitetsmål som regering och riksdag satt upp. Inventeringen kommer att vara en del i det underlag som ska ligga till grund för vilka miljösatsningar som genomförs i Banverkets Framtidsplan, verksamhetsplaner och budgetar m m.

Arbetet genomförs i Norra banregionen i form av ett examensarbete på Luleå Tekniska Universitets civilingenjörsutbildning i Samhällsbyggnadsteknik. Resultatet av examensarbetet kommer sedan att ligga till grund för hur Banverket genomför liknande inventeringar i övriga delar av regionen.

Arbetet bedrivs bl a på bangården i Kiruna. Anna Magnusson, som ska genomföra arbetet, finns på plats vid Kiruna centralstation den 2/10 kl 09.00 för att svara på frågor.