Banverket

Banverket kan slutföra tunnelbygget genom Hallandsås

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 15:38 CEST

Hallandsåskommittén har granskat arbetet vid tunnelbygget före utsläppet i Lyabäcken. I sin rapport pekar de på brister i projektet i samband med provborrningen vid bäcken. Flera av dessa har dock Banverket redan själva planerat att göra.
- Sammanfattningsvis kan man konstatera att kommittén precis som Banverket anser att tunneln kan byggas färdigt med organisationen på plats om åtgärderna genomförs, säger projektchefen Christer Möller.

Vid de förhandlingar i Miljööverdomstolen om projektet som avslutas idag, presenterade Banverkets projektchef tidigare i veckan en rad utvecklingsåtgärder som ska genomföras i projektet under hösten. Detta som resultat av de självkritiska utredningar Banverket har gjort efter händelserna i Lyabäcken.

Hallandsåskommittén har i sin granskningsrapport till stor del konstaterat samma åtgärder. Det gäller bland annat samordning mellan beställaren Banverket och entreprenören Skanska-Vinci, riskhantering och kommunikationsrutiner.

Christer Möller vill dock bemöta en del av kritiken som framförs i rapporten. Banverket delar exempelvis inte kommitténs uppfattning om att man inte vidtog tillräckliga åtgärder när en grumling i bäcken rapporterades 13 juli. När markägarna kontaktade arbetsplatsen togs detta på allvar och inspektioner av bäcken och arbetsplatsen genomfördes. Däremot är det riktigt att information om händelsen inte rapporterades inom projektet eller till berörda myndigheter på ett snabbt och korrekt sätt.

Banverket delar kommitténs uppfattning att det är av största vikt att all kompetens i projektet utnyttjas så att störningar för miljön och närboende minimeras.
- Både vi och vår entreprenör måste ta ansvar för att arbetet i projektet sker inom de riktlinjer vi har gjort upp, säger Christer Möller.