Banverket

Banverket lämnar kompletterande information till Hallandsåskommittén

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 21:00 CEST

Banverket skickade på torsdagen kompletterande svar på de frågor som regeringens oberoende granskningsgrupp - Hallandsåskommittén - har ställt angående utsläppen i Lyabäcken.

Efter händelserna vid Lyabäcken begärde Hallandsåskommittén svar på ett antal frågor kring tunnelprojektets ledningssystem. Banverket svarade Hallandsåskommittén fredagen den 1 augusti. Hallandsåskommittén begärde sedan kompletterande information vilken översänts idag.

I den kompletterande informationen redogör Banverket för riskanalyser, ledningssystem, miljökontrollplan med mer.

www.banverket.se: Banverket svar till Hallandsåskommittén (pdf)