Banverket

Banverket möter skolbarn vid Tjustbanan

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 13:44 CEST

Skolbarn i Åtvidaberg, Gamleby och Västervik får besök av Banverket de närmaste veckorna för att få information om säkerhet vid järnvägen.

Lokförare rapporterar ofta om barn som vistas på eller i närheten av spåren i området. Lek på plattformar och bangård har också rapporterats. Många barn måste dessutom korsa spåret varje dag till och från skolan. Skolbarnen behöver få information om hur man beter sig vid järnvägen och vilka konsekvenser ett snedsteg kan få.

Nu besöker Banverkets skolinformatörer barn och ungdomar på skolorna utefter Tjustbanans sträckning. Skolor i Åtvidaberg, Falerum, Ukna, Gamleby, Almvik och Västervik besöks i tur och ordning med start den 26 april.

- Genom att vi går ut och pratar med barnen kan vi öka deras förståelse och kunskap om järnvägen, säger Mikael Fabel. Med rätt kunskap om järnvägen lär sig barnen hur man ska bete sig. De lär sig också hur de kan ha både nytta och glädje av järnvägen.

Den 26 april besöker vi Marieborgskolan och Almviks skola, den 27 april är vi på Åbyängskolan och Josua Kristna skola i Gamleby. Vill redaktionen vara med vid något av dessa informationsmöten med eleverna, eller senare under vecka 19 eller 20, och om ni har frågor, kontakta Mikael Fabel på 08-762 24 08, 070-654 24 08 eller presstjänsten, Östra banregionen 08-762 47 00.