Banverket

Banverket och Vägverket förbättrar säkerheten vid plankorsningar

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 11:26 CEST

Varje år omkommer 5-10 personer i olyckor i plankorsningar, så kallade järnvägsövergångar.
Både Banverket och Vägverket har som mål att ingen människa ska behöva mista livet på svenska vägar eller järnvägar.

Därför startar nu Banverket och Vägverket ett samarbete i syfte att skapa en säkrare tra-fik i plankorsningar. Projektet kallas Plankorsnings-OLA.
Arbetet startar idag och pågår fram till 14 mars nästa år. Då ska förslag på åtgärder kun-na presenteras i samband med Banverkets stora säkerhetskonferens.

- Säkerhetsarbetet är Banverkets viktigaste prioritering, och det här projektet är en väl-kommen del i arbetet med att hitta lösningar för plankorsningarna, säger Banverkets ge-neraldirektör Per-Olof Granbom.

Andra organisationer som deltar i projektet är Branschföreningen Tågoperatörerna, Bombardier Transportation, Järnvägsstyrelsen, Riksförbundet Enskilda vägar, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Kommuner och Landsting, Storstockholms Lokaltrafik.

OLA är ett arbetssätt för ökad trafiksäkerhet, där aktörer samlas för att tillsammans för-söka bidra till att lösa ett gemensamt problem. Utifrån fakta diskuterar aktörerna förslag till tänkbara lösningar. Genom detta arbetssätt kan var och en visa vilka åtgärder man kommer att genomföra och därmed bidra till en förbättrad trafiksäkerhet.
Läs mer om OLA som arbetssätt och i plankorsnings-OLA ingående rapporter och fakta-underlag på Vägverkets hemsida www.vv.se/ola.

För ytterligare information, kontakta:
Vägverket
Pressekreterare: Thomas Andersson 070-693 68 70
Fax: 0243-759 85 thomas.andersson@vv.se
Projektledning: Paulina Holmberg 040-28 79 13
Fakta: Marcus Nyström 021-16 40 06

Banverket
Pressinformatör: Helena Tilander 070-724 55 72 helena.tilander@banverket.se
Projektledning: Lena Eklund 070-549 55 41
Fakta: Olle Mornell 070-724 57 38