Banverket

Banverket och Vägverket i samarbete för att förbättra anläggningssektorn

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 13:01 CEST

Det blir enklare att lämna anbud på jobb för vägar och järnvägar. Banverket och Vägverket förbättrar tillsammans systemet för tekniska beskrivningar i förfrågningsunderlag. Samtidigt ska redovisningen av kostnader bli tydligare.

- Vi räknar med att genom detta få in fler aktörer och pressa priserna, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund.
- En ökad tydlighet i hela upphandlingsprocessen underlättar för en sund konkurrens. Det kommer allmänheten till godo i form av mer vägar och järnvägar för pengarna, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Banverket och Vägverket har under lång tid var för sig arbetat med att förbättra systemen för arbetsbeskrivningar vid entreprenader. Nu går man tillsammans vidare med ett samarbetsavtal mellan verken.

Krav och råd

Väg- och järnvägsprojekt kräver i många fall särskilda tekniska beskrivningar. Det kan försvåra för nya och mindre företag att lämna anbud, och det skapar risk för otydliga beskrivningar som ger utrymme för tolkningar.

Samarbetsavtalet innebär att Vägverket och Banverket gemensamt ska arbeta med att ta fram kompletterande krav och råd för hur man upprättar tekniska beskrivningar. Dessa kommer sedan att hållas tillgängliga i en databas. Arbetet är baserat på byggbranschens allmänna material- och arbetsbeskrivning, AMA. Databasen blir gemensam med Svensk Byggtjänsts databas för AMA vid anläggningsarbeten. Vägverket har tidigare beslutat att stegvis gå över till AMA för arbetsbeskrivningar vid entreprenader, medan Banverket i ökande omfattning har följt systemet sedan 1990-talets början.

Utvärdera kalkyler

Samtidigt som de båda verken vill underlätta för nya aktörer att lämna anbud sätter man än tydligare press på entreprenörernas redovisning av beräknade kostnader. Vid köp av projekteringshandlingar ska kostnadskalkyler medfölja. Banverket och Vägverket kommer att gemensamt upphandla ett system för att utvärdera kalkylerna.

Man kommer även att ställa krav på att projekthandlingar och kalkyler levereras i ett dataformat som följer branschstandard, så att olika leverantörers programvaror smidigt kan fungera ihop.

Kontakta:
Ola Nilsson
Pressansvarig Banverket
0243 - 44 59 10
070 - 724 59 10
ola.nilsson@banverket.se

Thomas Andersson
Pressekreterare Vägverket
0243 - 751 38
070 - 693 68 70
thomas.andersson@vv.se

Per-Olof Lövmar
Stf.avd.ch. Vägverket
0243 - 751 49
per-olof.lovmar@vv.se

Björn Paulsson
Sektionschef Banverket
0243 - 44 56 20
070 - 724 56 20
bjorn.paulsson@banverket.se

Information om Vägverket:
www.vv.se

Information om Banverket:
www.banverket.se