Banverket

Banverket pålar i Niemisel

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 08:55 CET

Banverket har i dagarna startat upp pålningsarbetena för förlängningen av mötesstationen i Niemisel. Totalt kommer cirka 550 pålar slås ned. Arbetet med att förstärka och förlänga bangården är där med igång.
- Ett trettiotal personer kommer vara inblandade och kostnaderna för projektet i Niemisel beräknas bli drygt 20 miljoner kronor, säger Banverkets byggledare Hans Callne.

Markarbetet är en viktig del av processen med att bygga en järnväg. Just nu pågår förstärkningsarbeten i mjuka markpartier och de åtta till tio meter långa träpålarna som slås ner kommer tillsammans med hyttsten, två lager armeringsnät av glasfiber och makadam att bilda en stabil och hållbar banvall.

Mötesstationen i Niemisel ska under uppgraderingen och upprustningen av järnvägssträckan Boden- Morjärv, användas för bland annat uppställning av arbetståg, lagring av material och tågmöten.

Efter uppgraderingen kommer 750 meter långa tåg kunna mötas i Niemisel. Möjlighet till tågmöten krävs för att trafiken på sträckan ska kunna bedrivas effektivt eftersom järnvägen är enkelspårig.

Under sommaren fortskrider arbetet med att förbättra hela banans underbyggnad. Det arbetet består bland annat byten av bantrummor, diknings- och dräneringsarbete, på sträckan mellan Boden och Morjärv. Motsvarande arbeten kommer under nästa år utföras på sträckan Morjärv-Karlsborg.


För mer information kontakta:

Linda Bengtsson
Informatör
0920-352 00
linda.bengtsson@banverket.se

Hans Callne
Byggledare
070-550 43 32

Information om Banverket:
www.banverket.se