Banverket

Banverket presenterar nytt system för avgifter på järnvägen

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 11:33 CEST

Banverket presenterar idag ett nytt avgiftssystem för de bolag som använder järnvägen.
- Vår ambition är att skapa ett system som premierar fordon som ger lågt slitage och leder till en bättre miljö. Nu tar vi ett första steg i år och fortsätter att utveckla Banverkets tjänster och avgifter under kommande år, säger Anders Svensson, sektionschef för Transportpolitik på Banverket.


För resenärer och godstransportörer innebär det nya systemet inga förändringar. Det bedöms inte få något genomslag i de priser som resenärer och godstransportköpare betalar.
Det är järnvägsföretagen som kör tågen som berörs i första hand. Avgifterna betalas av dem som trafikerar spåren och avgifterna bidrar till att täcka en del av Banverkets kostnader för järnvägsnätet.

Tidigare har regeringen bestämt avgifterna, men nu är det Banverkets uppgift. Numera har Banverket en lagstiftning att följa när man sätter avgifterna, järnvägslagen anger förutsättningarna för hur avgifterna kan utformas. Detta innebär alltså ett skifte till ett helt nytt system för att beräkna avgifterna.

Huvudprincipen är att avgifterna baseras på hur mycket ett ytterligare tåg kostar samhället. I det nya avgiftssystemet ingår tåglägesavgifter, avgifter för slitage, utsläpp av koldioxid och kväveoxider, olyckor samt avgifter för tjänster som exempelvis parkering av tåg.
Banverket har valt att gå in i det nya systemet lite lugnt för att de nya förutsättningarna inte ska få för stora konsekvenser för järnvägsföretagen.
- De nya avgifterna som beslutats ska inte ge några negativa effekter för aktörerna i sektorn, säger Anders Svensson.

De nya avgifterna gäller från och med den nya tågplanen som träder i kraft den 10 december i år.

Läs mer i Järnvägsnätsbeskrivningen:
http://www.banverket.se/upload/pdf/marknad/jarnvagsnatsbeskrivning/Kapitel_5_och_6_samt_bilaga_17_JNB_T07.pdfKontakta:
Anders Svensson
Chef Transportpolitik
0243 - 44 55 03
070 - 534 55 03
anders.svensson@banverket.se

Susanne Fahlgren
Projektledare
0243 - 44 64 57
070 - 646 64 57
susanne.fahlgren@banverket.se

Helena Tilander
Pressansvarig
0243 - 44 55 72
070 - 724 55 72
helena.tilander@banverket.se