Banverket

Banverket presenterar slutligt förslag till järnvägssatsningar

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 14:18 CEST

Banverkets styrelse har gjort vissa omprioriteringar i förslaget till järnvägsinvesteringar 2004 – 2015.

Under våren har ett stort antal remissinstanser lämnat synpunkter på det förslag till framtidsplan som Banverket presenterade i januari i år. Regeringen har under våren även gett Banverket tilläggsdirektiv om besparingar som påverkar planeringen. Banverket har beaktat remissvar, direktiv och fördjupade utredningar och utifrån detta gjort vissa förändringar i förslaget. Banverkets slutgiltiga förslag till framtidsplan kommer i augusti att lämnas till regeringen för beslut under hösten

Banverket presenterar förslaget vid en

PRESSKONFERENS

Onsdag 25 juni kl. 10.30

World Trade Center, lokal Atlanta, Stockholm

Kaffe serveras från kl. 10.00

Vid presskonferensen kommer Banverkets generaldirektör Bo Bylund att medverka. Pressmeddelande kommer att finnas tillängligt på Banverkets hemsida från och med kl. 11.15

Medtag presslegitimation

Välkomna!