Banverket

Banverket redovisar miljöpåverkan för utbyggnad av Lommabanan

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2003 11:56 CEST

Banverket lämnar nu sin Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för utbyggnaden av Lommabanan till Länsstyrelsen för godkännande. Syftet med utbyggnaden är att skapa förutsättningar för Pågatågstrafik på banan.

Banverkets MKB redovisar miljöpåverkan vid olika utbyggnadsalternativ för järnvägen mellan Kävlinge och Arlöv -även kallad Lommabanan.

MKB:n ingår som en viktig del i Banverkets järnvägsutredning för utbyggnaden. MKB:n vägs sedan i utredningen mot andra tunga delar; kostnader, trafikupplägg och tekniska lösningar.

Först när Länsstyrelsen godkänt kvaliteten på MKB:n, skickar Banverket ut hela järnvägsutredningen - där MKB:n ingår - på remiss till samtliga berörda kommuner och myndigheter. Samtidigt ställs järnvägsutredningen ut för synpunkter från allmänheten.

När samtliga synpunkter samlats in och beaktats, väljer Banverket ett alternativ ur sin järnvägsutredning. För det valda alternativet upprättas därefter en järnvägsplan och en MKB innan utbyggnaden av banan kan starta.

Lommabanan används i dag enbart för godstrafik. För att möjliggöra persontrafik behöver kapaciteten höjas. Hållplatser för Pågatågen planeras i Furulund, Flädie, Lomma, Alnarp och Rinnebäck i Arlöv. I järnvägsutredningen har fem olika alternativ till utbyggnad av banan studerats. Alternativen utgörs av olika kombinationer av korta och långa mötesspår/stationer samt ett dubbelspår på sträckan Arlöv-Alnarp.

Vill Du läsa Banverkets MKB? Gå in på www.banverket.se , titta på Lommabanan under Byggprojekt.